Siste oppdatering

Prisliste på posisjonstjenester

NB! Alle priser er pr. år ekskl. mva.

Prisliste posisjonstjenester

Type abonnement

Vanlige kunder

Norge digitalt parter

CPOS standard stikning

  • 1. t.o.m. 3. abonnement: kr 11.000
  • Fra 4. abonnement: kr 8.000,-
  • 1. t.o.m. 2. abonnement: kr 10.500,-
  • 3. t.o.m. 5. abonnement: kr 7.000,-
  • Fra 6. abonnement: kr 5.500,-

CPOS fast montasje (maskinstyring)

kr 8.000,-

 

CPOS landbruk

kr 5.000,-

 

CPOS utland

Tilknytningsabonnement (SWEPOS) for allerede eksisterende CPOS kunder som også har behov for å måle i Sverige

kr 5.000,-

 

DPOS

kr 2.500,-

kr 2.500,-

ETPOS

kr 8.000,-

kr 8.000,-

 

Del
XPPT