Siste oppdatering

Få veiledning om DPOS

DPOS er en posisjonstjeneste der du kan bestemme posisjonen din med desimeters nøyaktighet. Tjenesten er godt egnet til utstikking, innmåling og gjenfinning - på desimeteren.

Tjenesten er for GNSS-brukere med behov for posisjonsbestemmelse med desimeters nøyaktighet. DPOS er altså litt mindre nøyaktighet enn CPOS, som gir centimeters nøyaktighet. Med brukernavn og passord fra oss, så kan man enkelt koble seg opp via mobil og NTRIP (internett) og starte jobben i løpet av få minutter. Tjenesten er landsdekkende.

Pris og bruksområder 

Tjenesten er godt egnet til utstikking, innmåling og gjenfinning, der kravet til nøyaktighet ligger på desimeters nivå. Innen fagområder som landmåling, GIS og til ulike driftsformål er derfor DPOS godt egnet. Eksempler på bruk er kartlegging og innmåling av eiendomsgrenser i spredt bebygde områder, sjøkartlegging, registrering og gjenfinning av kabler, kummer, avløp, skilt, stolper og lignende.  

Hvordan fungerer DPOS

Tjenesten består av DPOS korreksjonsdata som mottas av brukeren i sanntid via en mobil/internettoppkobling til kartverkets servere. Med utgangspunkt i mottatte korreksjoner er brukerens satellittmottaker i stand til å beregne sin posisjon på desimeters nivå.

Distribusjon

DPOS er tilgjengelig både via mobil og internett. Distribusjon via mobil (GSM/4G) forutsetter at kunden har tegnet telefonabonnement (for eksempel dataabonnement) med en teleoperatør. Kostnader ved telefonabonnementet og tellerskritt kommer derfor i tillegg.

Kvalitet

Oppnåelig nøyaktighet er til en viss grad avhengig av funksjonaliteten og opsjonene på utstyret. Erfaringsmessig kan det oppnås nøyaktighet bedre enn 50 cm horisontalt og 75 cm vertikalt i 95 % av tilfellene ved bruk av mottaker med faseglattingsteknikk.

DPOS er kodebasert og dermed mindre følsom for sikthindringer enn fasebaserte systemer som blant annet benyttes ved RTK. Vær imidlertid oppmerksom på at nøyaktigheten kan bli noe degradert ved måling i tett vegetasjon. Utfør kontroll mot kjente punkter der det lar seg gjennomføre.

Nøyaktigheten er likevel avhengig av:

  • Forhold som hindrer GNSS-signalene i å nå antennen
  • Forhold som gjør at satellittsignalene reflekteres før de når antennen
  • Satellittmottakerens evne til å korrigere reflekterte signaler
  • Uro i ionosfæren
  • Satellittmottakerens evne til å beregne posisjoner   
  • Antall synlige satellitter og deres plassering
Del
XPPT