Siste oppdatering

Se flyfoto av flommen

Flybilder fra berørte flom- og skredområder i Hønefoss, Vikersund, Drammen, Vinstra, Espedalen, Jøra og Gausdal er publisert på «Norge i bilder» – og flere foto er på vei. Nå laserskanner vi også utvalgte områder.

På hasteoppdrag ble berørte flom- og skredområder i Innlandet og Viken flyfotografert etter ekstremværet «Hans» i august. Målet var å gi et helhetlig bilde av flomsituasjonen – og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og kommunene mulighet til å oppdatere flomsone- og reguleringskart for å unngå fremtidige skader.

Områder som er flyfotografert

Først ble Hol, Gol og Nesbyen fotografert, og deretter områdene:

  • Begnadalen, Krøderen, Hønefoss til Drammen
  • Mjøsa (Lillehammer, Gjøvik og Hamar)
  • Hele Randsfjorden
  • Tyrifjorden
  • Espedalen og Gausdal
  • Nedre Glomma
  • Ottadalen og deler av Gudbrandsdalen
  • Valdres
  • Hol og Ål

Rundt 2790 km2 flyfoto med datainnsamling er gjennomført. Alt under varierende skydekke og til dels ganske vanskelige forhold med lave skyer.

De første flybildene fra berørte flom- og skredområder i Hønefoss, Vikersund og Drammen ble publisert i «Norge i bilder» 5. september. Resten av flyfotoene publiseres fortløpende og skal alle skal være tilgjengelig innen slutten av oktober.

Laserskanner områder

Arbeid med å laserskanne til sammen ca. 290 km2 i områdene Hallingdal, Valdres, Fagernes og Gudbrandsdalen fra fly, er snart i mål. Det gjenstår bare noen få striper i Gudbrandsdalen.

Områdene som laserskannes er prioritert av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som følge av endringer i terrenget etter skred og flom.

TYRIFJORDEN: Den 14. august ble Tyrifjorden flyfotografert etter ekstremværet «Hans». nå kan du se flybildene på norgeibilder.no. Foto: Field Group

Datafangst i krisetider

Det var Geovekst-part Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som bestilte hasteoppdraget hos Kartverket. Selskapet Field Group har flyfotografert flom- og skredområdene i de aktuelle kommunene.

– Geovekst-samarbeidet med avtaleverk er helt avgjørende for at vi på forespørsel raskt kan gjennomføre flybåren datafangst i krisesituasjoner, sier Majercsik.

Ekstremværet «Hans» viser viktigheten av flomsonekart, både når krisen først oppstår og for å forbygge konsekvenser av ekstremvær.

Fakta Norge i bilder

Karttjeneste hvor du kan se ferske flyfoto, samt et utvalg av historiske ortofoto.

Realisert i et samarbeid mellom Statens vegvesen, Norsk institutt for Bioøkonomi (NIBIO) og Kartverket.

Norge i bilder

Kontakt

Del
XPPT