Siste oppdatering

Infrarøde flyfoto etter Hans

CIR-ortofoto fra Viken flom 2023 publiseres nå på Norgeibilder.no. Dette er flyfoto som er kartfestet og flyfotografert med infrarødt kamera, noe som gjør det lettere å skille mellom vegetasjon, vasstrukken mark, ras og flomsoner.

CIR-ortofoto (Colour infra red) er flyfoto eller satellittbilder som er georeferert (plassert riktig på kartet) og gjengis som et 3-kanals fargebilde. Dette kan igjen brukes til å klassifisere overflatetyper av for eksempel vegetasjon versus ikke-vegetasjon og frodighet av vegetasjon.

Infrarødt ortofoto på Norgeibilder.no av rasområde ved Bagn
IR-FOTO: Rasområdet gjennom boligfeltet Spangerud i Bagn vises tydelig oppe til høyre med de infrarøde bildene som nå er gjort tilgjengelige i Norgeibilder.no. 

Typiske brukere av denne type foto er Nibio (Norsk institutt for bioøkonomi) og andre proffbrukere. Men også vanlige brukere kan ha interesse og lære litt av disse bildene:

– På bildene etter ekstremværet Hans kan man se fuktighet i overflaten, noe som viser hvor høyt flomvannet har stått. Man kan også se jordskred som gikk i kjølvannet av Hans, forklarer Geovekst-koordinator Linn Varhaugvik Arto hos Kartverket Oslo.

Krever spesialkamera

Dette er flyfoto som ble samlet inn gjennom Geoveksts samarbeidsavtale for flybåren datafangst i krisesituasjoner. Dette gjelder både Innlandet, Buskerud og Østfold.

Dette er publisert til nå:

  • Lillehammer-Hamar-Gjøvik CIR – Innlandet flom 2023
  • Valdres CIR – Viken Innlandet flom 2023
  • Hønefoss-Vikersund-Drammen CIR – Viken flom 2023
  • Ål og Hol CIR – Viken flom 2023
  • Hol-Nesbyen-Gol CIR – Viken flom 2023
  • Vinstra og Espedalen CIR – Innlandet flom 2023
  • Gausa CIR – Viken Innlandet flom 2023

– Det er viktig å merke seg at ikke alle fotograferte områder har tilsvarende CIR-område. Det er bare i de områdene der det er brukt CIR-sensor/ -kamera at vi får levert CIR, sier Varhaugvik Arto.

CIR-foto (infrarødt ortofoto) som viser hvilke strekninger som er kartlagt langs Drammensvassdraget (skjermdump: Norgeibilder.no)
UTVALGTE OMRÅDER: Det er kun deler av flyfotograferinga som er gjort med infrarødt kamera. Her er strekningen Hønefoss – Drammen, der Drammensvassdraget er kartlagt.

 

Slik finner du flombildene

Norgeibilder.no kan du søke på «flom 2023» for å finne alle områdene som ble fotografert. CIR-ortofotoene har da CIR i navnet sitt.

Velger du «siste prosjekter», får du de senest publiserte ortofotoene. Stusser du på at det dukker opp gamle årstall, så er forklaringa at det er et historiske ortofotoprosjekt som nylig er publisert.

Del
XPPT