Siste oppdatering

Geovekst og kunstig intelligens (KI)

Geovekst-samarbeidet eier i fellesskap en stor skattekiste av nøyaktige data som kan utnyttes bedre med digital metodikk som KI. Det kan gi Norge et enda bedre kunnskapsgrunnlag.

Geovekst ønsker å stimulere til forskning rundt KI og geografiske data og har derfor frigitt noen områder for testing. Dataene kan være egnet både som treningsdata, og verifikasjonsdata.

Om de frigitte test-områdene

Dataene er til fri bruk for forskning og utviklingsprosjekter. Ved publisering av Geovekst-data skal Geovekst-samarbeidet akkrediteres. Eierrettigheter er for øvrig nedtegnet i Geovekst-håndboken.

Dataene er tilgjengelige for nedlasting på Kartverkets Nextcloud-område. Her finner du følgende:

  • Ortofoto med tidsserie
  • Vektordata/FKB-data (fra et gitt tidspunkt)
  • Høydedata/laserdata med tidsserie

Har du fått smaken på disse dataene og kunne tenke deg mer? Da kan du kjøpe data via en forhandler. Du kan finne ut hva det koster i vår priskalkulator.

For øvrig kan samarbeid med en Geovekst-part i konkrete prosjekter også gi mulighet til større datatilgang innenfor prosjektsamarbeidet.

Eksempel på bruk av Geovekst-data til KI

  • MAPAI – Presisjon i bygningssegmentering: Deteksjon av bygninger fra bilder og laserdata. Treningsdataene i konkurransen besto av lokasjoner i Danmark, mens arealene i Norge, frigitt av Geovekst, ble brukt som test-datasett. Områdene dekket både bystrøk og mer landlige områder.
  • KartAi-prosjektet for å detektere bygninger.
  • Maskinlæring for automatisk kartlegging av kommunale FKB- og temadata basert på laser- og hyperspektrale data.

Har du spørsmål? Benytt kontaktinformasjoner under.

Kontaktpersoner

Del
XPPT