Siste oppdatering

I felt for tilgjengelighet

I år er det kartlagt tilgjengelighet i uteområder i hele 27 kommuner. På tross av noen tekniske utfordringer i starten, var årets sesong en suksess.

Tekniske utfordringer møtt med rask respons og samarbeid

Sesongen startet ikke uten hindringer, da tekniske problemer med mobilappen skapte utfordringer. Verktøyet for kartlegging hadde blitt oppdatert og testet, og alt skulle være klart for registrering av data i felt. Men det viste seg å være stor forskjell på testing og kartlegging i felt med mange parallelle brukere.

Flere brukere rapporterte utfordringer med appen, som at den stoppet opp eller at data ikke ble overført, forteller Kathrin Bögelsack i Kartverket.

– Vi jobbet hard for å finne feilen, og holdt tett kontakt med brukerne underveis.

Kartverket samarbeidet tett med ekstern utvikler hos Netpower for å løse feilene, og til tross for at dette var midt i ferieperioden ble problemene løst i løpet av kort tid.

Kurs og opplæring

Før folk ble sendt ut i felt med app og vater, fikk alle tilbud om kurs og veiledning fra Kartverket. Selv om kartleggingsarbeidet i seg selv ikke er komplisert, kan man fort støte på situasjoner ute i felt som ikke stemmer helt overens med det man husker å ha lært på kurs. Kartverket hadde en person tilgjengelig gjennom hele feltsesongen, klar til å følge opp alle henvendelser umiddelbart. Denne gangen var det ikke så mange spørsmål å svare på underveis - mye tyder på at opplæringen nå dekker de fleste utfordringer man støter på i felt. For Johanna Joswig i Ringsaker kommune er dette andre sesong med innsamling av tilgjengelighetsdata:

– I løpet av to år har jeg fått mer kunnskap og bedre oversikt over jobben. Det er gøy! Det er også spennende og meningsfullt å få være med å gjøre naturopplevelsen enklere og mer tilgjengelig for alle med funksjonshemninger, forteller Joswig.

Johanna Joswig holder et vater på kartleggingsoppdrag for Ringsaker kommune.
KARTLEGGER: Johanna Joswig ute på kartleggingsoppdrag for Ringsaker kommune. Foto. Ingeborg Nordlund, Ringsaker kommune.

Bred forankring

Der noen velger å sette ut kartleggingsjobben til sommerstudenter, gjør andre kartleggingen selv. I Ullensaker kommune har man sørget for bred forankring:

– Vi har satt sammen personer som representerer ulike fagfelt i kommunen; byggesak, regulering, geodata, vei. Dette bidrar til å få en bedre felles forståelse av problemstillingene og situasjonen lokalt, rapporterer Trond Henriksen i Ullensaker kommune.

Man er imidlertid ikke i mål med en enkeltstående kartlegging.

– Kommunen har mange roller og det tar tid og ressurser for å få hele organisasjonen til å ha et større fokus på universell utforming, fortsetter Henriksen. Ullensaker kommune håper derfor at det blir mulig å søke om tilskuddsmidler også til neste år, slik at de får økonomisk rom til å vedlikeholde datasettene og kartlegge større områder.

Økt kunnskap og positiv effekt

For flere av organisasjonene som har fått støtte til kartlegging av tilgjenglighet, treffer dette arbeidet midt i kjernevirksomheten deres.

– Friluftsrådet arbeider for friluftsliv for alle. Vi ser at data om tilrettelegging og muligheter for friluftsliv er mangelfullt og ønsker å bidra til å bedre dette, forteller Mattis Mikkelsen i Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal. – Vi jobber hver dag for at kommunene skal utnytte potensialet som ligger i friluftsliv til beste for innbyggernes livskvalitet. Gode kartdata om hva som finnes er en forutsetning for en planmessig og effektiv utvikling av friluftslivstilbud i kommunene, avslutter Mikkelsen.

Kartverket ser frem til å ta med seg erfaringer og tilbakemeldinger fra årets sesong inn i neste, med mål om å gjøre Norge enda mer tilgjengelig.

Del
XPPT