Siste oppdatering

Sommerjobb med mening

Friluftsentusiaster med nedsatt funksjonsevne får nå bedre oversikt over uteområder og tilgang: Studentene Elisabeth og Oskar Juel Norborg har kartlagt tilgjengelighet på vegne av Oslofjordens Friluftsråd.

Mens mange av oss kan tilbringe sommeren med nesen i en god bok, har noen engasjerte studenter funnet en sommerjobb som både utfordrer egne oppfatninger og gagner samfunnet.

Elisabeth Juel Norborg og Oskar Juel Norborg har brukt sommeren på et prosjekt som er med på å sikre at alle kan nyte det enkle friluftslivet. De har kartlagt tilgjengelighet i uteområder på oppdrag fra Oslofjordens Friluftsråd. Kartleggingen har særlig fokus på tilgjengelighet for mennesker med nedsatt syn eller bevegelighet.

Elisabeth, som nettopp har fullført videregående, har valgt å studere filosofi som forberedelse til videre studier på universitetet. Oskar derimot, studerer økonomi. Men uansett hva de bruker resten av året på, så har denne sommerjobben gitt dem innsikt i universell utforming.

– Arbeidet er veldig variert og vi fikk reise mange spennende steder. Vi har kartlagt kyststier, pilegrimsleder, nedlagte jernbanestrekninger og friluftsområder, forteller studentene.

– Det er fint å vite at vi gjør en jobb som mange kan ha glede av!

Sommerstudentene Elisabeth og Oskar på hver sin sykkel, på en turvei.
FELTARBEID: Når værgudene smiler har Elisabeth og Oskar hatt en av sommerens fineste oppgaver - kartlegging av tilgjengelighet i friområder langs Oslofjorden. Foto: Inger-Marie Juel Gulliksen, Oslofjordens Friluftsråd.

Før de startet visste de lite om hvor utfordrende selv det enkle friluftslivet kan være for personer med nedsatt funksjonsevne. Det som for mange av oss virker som en enkel og flat vei, kan være en umulighet for andre på grunn av humper, smale passasjer eller manglende ledelinjer. Dette arbeidet har gitt dem en ny forståelse og har åpnet øynene deres for betydningen av tilgjengelighet for alle.

Tilskudd og opplæring

Kommunal- og distriktsdepartementet gir økonomisk støtte til gjennomføring av kartleggingen. Kartverket administrerer ordningen gjennom tilgjengelighetsprosjektet, og tilbyr opplæring til de som skal utføre feltarbeidet. Tidligere ble også selve kartleggingen gjort av Kartverket, men fra 2015 har kommuner og fylkeskommuner tatt det meste av det praktiske arbeidet. I 2023 har totalt 27 prosjekter fått tilskudd - og Oslofjordens Friluftsråd står for et av disse.

Hvordan ble friluftsrådet oppmerksomme på tilskuddsmulighetene for denne typen kartlegging?

– Vi har alltid samarbeidet med fylkeskommunene, og det var i første omgang de som gjorde oss oppmerksomme på tilskuddsordningen og kartleggingsarbeidet, sier seniorrådgiver Inger-Marie Juel Gulliksen hos Oslofjordens Friluftsråd.

Oslofjordens Friluftsråd har alltid vært opptatt av å gjøre friluftslivsområder og turstier tilgjengelige for alle. Allerede i oppstartsåret 2015 så de betydningen av kartleggingsarbeidet, og har siden da kartlagt utallige friluftsområder og turveier i Viken og Vestfold fylker.

– Dette arbeidet er viktig i samarbeidet med våre medlemskommuner og fylker. Det er også viktig for riktig tilrettelegging av våre egne friluftsområder. Vi har nå god kompetanse både for å tilrettelegge på riktig måte og til å bistå medlemskommunene, sier Juel Gulliksen.

Enkle metoder med stor effekt

Kartverket har utviklet rammeverket for kartlegging av tilgjengelighet i uteområder, og tilbyr opplæring til alle som skal ut i felt. Du trenger ingen spesialkompetanse eller dyrt utstyr. Et digitalt vater, en avstandsmåler og et målebånd er alt du trenger. Målingene registreres fortløpende i en brukervennlig app som fungerer på de fleste smarttelefoner og nettbrett.

Måling av stiens helning med vater.
VATER: Et jevnt underlag er viktig for den som triller. Her gjør Elisabeth Juel Norborg målinger med et vater. Foto: Inger-Marie Juel Gulliksen, Oslofjordens Friluftsråd.

Alt som registreres ute i felt samles i samme app. Dette gjør etterarbeidet inne på kontoret enklere. Den som koordinerer kartleggingen kan i tillegg følge framdriften av feltarbeidet i sanntid på sin egen datamaskin.

Kom i gang

Hvordan står det til med tilgjengeligheten i uteområder i ditt nærområde? Kommuner, fylkeskommuner og friluftsråd som ønsker å kartlegge tilgjengelighet kan få hjelp til å komme i gang. Ta kontakt med Kartverkets prosjektgruppe for mer informasjon.

Kontakt

Del
XPPT