Siste oppdatering

Vellykket overgang til FKB 5.0

– Overgangen til FKB 5.0 har vært den største oppgaven noensinne for FKB-miljøet, sier prosjektleder Nils Ivar Nes. Dette har vært en kulminasjon av 3 års innsats.

FKB 5.0 Gjeldende versjoner

Nye produktspesifikasjoner og registreringsinstrukser for FKB versjon 5.0 ble godkjent i januar 2022.

Store programvareendringer hos rundt 380 parter, flytting av 2300 redigeringsbrukere og oppgradering av 534 millioner kartobjekter i 14 FKB-datasett: Det er en stor glede at FKB-data nå er oppgradert til versjon 5.0 og satt i drift i forvaltningssystemet Sentral FKB.

Arbeidet på våren og forsommeren i 2023 er en kulminasjon av et større arbeid ledet av Geovekstforum. Etter 1,5 år med arbeidsgruppemøter og standardiseringsarbeid, og deretter 1,5 år med programvareutvikling, er vi nå endelig i mål.

Viktige datasett

Overgangen til FKB 5.0 er et stort løft for brukerne. Alle landets kommuner, fylkeskommuner, vegvesenet, NIBIO og andre har måttet bytte ut sin forvaltningsprogramvare for å fortsatt kunne forvalte datasettene. Disse datasettene spiller en sentral rolle i hverdagen for viktige samfunnsoppgaver som byggesaksbehandling, veiforvaltning og landbruksmyndighetenes arbeid. Derfor har det vært en prioritet å minimere nedetiden for brukerne.

For de viktigste datasettene tok det kun en uke fra det gamle systemet ble stengt for oppdateringer til det nye systemet var operativt.

Samarbeid er nøkkelen

En avgjørende suksessfaktor for en vellykket overgang har vært det gode samarbeidet både med systemleverandører og alle involverte parter i Geovekst. Standardiseringsarbeidet, med bred involvering av alle parter i Geovekst, gjennom en rekke arbeidsgruppemøter og åpne høringer, har sikret at FKB 5.0 i størst mulig grad dekker brukernes behov. Det har også vært et nært samarbeid med systemleverandørene for å sikre at all ny funksjonalitet i datasettene fungerer sømløst på tvers av systemene.

Prosjektleder Nils Ivar Nes
VEL I HAVN: Prosjektleder Nils Ivar Nes i Kartverket kan se tilbake på tre år med intens jobbing, og konstatere at overgangen til FKB 5.0 var vellykket. Foto: Trond Ola Ulvolden, Kartverket.

Økt konkurranse i markedet

En gledelig nyhet er at standardisering og forenkling med NGIS-OpenAPI og FKB 5.0 har ført til større konkurranse i leverandørmarkedet. I tillegg til Norconsult Digital og Norkart har vi nå fått Geodata som en tredje systemleverandør.

Fokus på fornøyde brukere

Vi gjennomførte en brukerundersøkelse i vår, både gjennom intervjuer og spørreundersøkelser, for å kartlegge brukernes opplevelse. Brukerne ga generelt gode tilbakemeldinger og terningkast 5 både når det gjaldt brukerstøtte, opplevd ytelse og stabilitet i de forskjellige programvareintegrasjonene. En lignende undersøkelse er planlagt i september 2023 for å sikre at vi avdekker alle eventuelle ulemper som brukerne måtte oppleve ved en slik massiv og kompleks overgang.

Filproduksjon og karttjenester

Filproduksjonen på Geonorge kom i gang i løpet av mai/juni og er nå i normal drift. Den oppdaterte karttjenesten FKB WMS er i drift og kan hentes fra Geonorge.no. Oppdatering av øvrige karttjenester som Topografisk Norgeskart og Norgeskart.no er dessverre noe forsinket.

Del
XPPT