Siste oppdatering

Bidrar til trygghet i Norge

Geografisk informasjon spiller en nøkkelrolle for sikkerhet til sjøs og lands, og Kartverket har en grunnleggende rolle for et velfungerende Norge. Det kom frem da statssekretær Hans Petter Aasen fra Justis- og beredskapsdepartementet besøkte Kartverket denne uken.

– Besøket har vært nyttig for å høre om virksomheten til Kartverket. En etat som er til stede i hele landet, og som er helt grunnleggende for et velfungerende Norge, sa Aasen under sitt første offisielle besøk på Kartverket hovedkontor på Hønefoss.

På programmet sto blant annet den sikkerhetspolitiske situasjonen Norge er i, og hvilke oppgaver og roller Kartverket har knyttet til nasjonale sikkerhets- og beredskapsutfordringer. Graderte data, sjøkartlegging rundt nordområdene, digitalisering og demokratisk eierskap av data var blant temaene som ble diskutert.

Hans Petter Aasen og Johnny Welle står foran inngangen til Kartverkets hovedkontor på Hønefoss.
PÅ BESØK: Fredag 30. juni besøkte statssekretær Hans Petter Aasen fra Justis- og beredskapsdepartementet Kartverkets hovedkontor på Hønefoss. Kartverkets oppgaver og roller knyttet til nasjonale sikkerhets- og beredskapsutfordringer ble diskutert med kartverkssjef Johnny Welle (til høyre). Foto: Synne Storvik

Avgjørende når liv skal reddes

Statssekretær Aasen uttrykte sin anerkjennelse for Kartverkets arbeid:

– Justis- og beredskapsdepartementet har ansvar for den sivile beredskapen i Norge. Korrekte og nøyaktige kart er helt avgjørende når liv skal reddes, og tiden er knapp. Kartverket har over mange år bygd opp kompetanse på området som bidrar til trygghet for de som ferdens både til lands og til vanns. Det er flott at dette fagmiljøet har sin hovedbase på Ringerike, sier statssekretær Hans-Petter Aasen.

Samarbeid mellom offentlig og privat sektor

Kartverket samler inn, systematiserer, forvalter og videreformidler offentlig geografisk informasjon. Betydningen av å styrke samarbeidet mellom offentlig og privat sektor er avgjørende for at samfunnet skal få økt nytteverdi av geografisk informasjon.

– Jeg synes det er flott at statssekretæren anerkjenner Kartverket og ser vår rolle inn i det sivile beredskapsbildet, men også vår rolle i arbeidet med digitalisering og eierskap i Norge. Vår rolle omfatter flere sentrale funksjoner i samfunnet, og dette ble også diskutert i møtet, sier kartverkssjef Johnny Welle. 

Oppmuntrer til innovasjon og utvikling

Aasen som er tidligere kartverksansatt, fikk også anledning til å hilse på tidligere kollegaer på Kartverket. Andre tema som ble diskutert var nasjonal digital infrastruktur, matrikkel og grunnbok, marine geodata og geografisk informasjon til krise- og beredskap. Statssekretæren viste stor interesse for leveransene og understrekte viktigheten av å oppmuntre til innovasjon og utvikling.

– Regjeringen la i desember frem en stortingsmelding om nasjonal kontroll og digital motstandskraft. Der pekes det blant annet på hvor viktig det er at vi har kontroll på hvem som eier hva i Norge. Grunnboka og tinglysing er et slikt eksempel. Utviklingen av slike registre blir viktigere og viktigere, sier statssekretkrær Hans Petter Aasen.

Kontakt

Del
XPPT