Siste oppdatering

Ga lokal kunst i gave

«Finne vår vei» er tittelen på to bronseskulpturer Kartverket fikk overrakt som gave fra Kommunal- og distriktsdepartementet i anledning 250-årsjubileet. Det er nettopp det Norges eldste tekniske etat skal gjøre for å være aktuelle i fremtiden også.

To bronseskulpturer står på hver sin granittsokkel. Foto: Åsgeir Størdal
FINNE VÅR VEI: Bronseskulpturene står vendt mot nord, tett inntil hovedinngangen til Kartverket på Hønefoss. Kunstneren bak jubileumsgaven fra Kommunal- og distriktdepartementet er Tove Hirth, som også er fra Ringerike. Foto: Åsgeir Størdal, Kartverket

– Jeg synes kunstverket «Finne vår vei» spiller på mye av det som er fundamentet for Kartverkets virksomhet gjennom disse 250 årene – og hvordan vi skal utvikle oss i takt med tiden og den raske digitaliseringa vi står overfor nå, sier kartverkssjef Johnny Welle.

– Vi har vært i forkant og funnet vår vei gjennom alle de ulike samfunnsmessige- og teknologiske sprangene i det kvarte årtusenet vi har bak oss. Sentrum for valgene opp gjennom tiden er de menneskelige ressursene som har vært både fremsynte og uredde.

Kartverkssjefen takker Kommunal- og distriktsdepartementet for det flotte kunstverket, som har fått en sentral plassering utenfor hovedkontoret på Hønefoss.

To bronseskulpturer som viser vei

Jubileumsgaven består av to bronseskulpturer stående på hver sin granittsokkel. Disse er montert sammen i en betongsokkel. Begge skulpturene står vendt mot nord, tett inntil hovedinngangen til Kartverket. Tittelen er også støpt i betongen.

Kunstneren bak departementsgaven er Tove Hirth, som også er fra Ringerike. Hun synes det var en ære å få det offentlige utsmykningsoppdraget – å stå for gaven fra departementet til Kartverket, som er en hjørnesteinsbedrift på Ringerike.

– Jeg er svært takknemlig for at Kommunal- og distriktsdepartementet valgte meg som kunstner og at de ville at skulpturen fra dem, skulle leveres av meg. Jeg synes dessuten det er stas at det ble valgt en lokal, kvinnelig kunstner, sier kunstner Tove Hirth. 

KUNSTNER: Tove Hirth er kunstneren bak jubileumsgaven fra Kommunal- og distriktdepartementet til Kartverket. Skulpturen med tittelen «Finne vår vei» har fått en sentral plassering utenfor hovedkontoret på Hønefoss. Foto: Idun Eid

Kartverket sin vei

Kunstneren hadde ulik inspirasjon for både skulpturene og tittelen.

– «Finne vår vei» kan tolkes på mange måter. Håndlagde kart og manuelle oppmålinger var starten på Kartverket i sin tid. Etter hvert har Kartverket også måtte finne sin vei i det digitale landskapet. Det er i samhandling med andre en oppnår best resultat. Når vi ser etter felles løsninger og måter å gjøre ting på, som felleskapet kan stille seg bak, gir det gode resultater – og et godt arbeidsmiljø, sier Hirth.

Hun synes også at Kartverkets visjon «det nye landskapet», også passet godt til kunstverket.

– Hvem vil Kartverket være i denne spennende reisen og utviklingen? Hvordan verden vil se ut om bare 10–15 år er umulig for oss og helt forestille oss. For å klare å skape en bærekraftig verden må vi legge bort fokuset «på min måte og min vei», og heller finne «våre løsninger og vår vei», sier kunstner Tove Hirth.

Kartverkssjef Johnny Welle er enig:

– Kartverket hadde ikke klart å komme dit vi er i dag som en betydelig digital virksomhet i Norge, uten at vi har stått samlet som virksomhet med ansatte som både har vært visjonære og modige, sier han.

Kontakt

Del
XPPT