Siste oppdatering

Modi viser vei for førerløs tungtransport fra Moss til Rotterdam

Kartverket og seks andre norske partnere sitter i førersetet for et stort EU-prosjekt som innen 3,5 år skal gjennomføre tungtransport fra Nederland til Norge – uten noen i førersetet.

EU-kommisjonen har gjennom rammeprogrammet Horizon Europe tildelt 23 millioner euro (250 mill. NOK) til forskningsprosjektet Modi som ledes av ITS Norway. Modi skal demonstrere automatisert tungtransport uten sikkerhetssjåfører fra Rotterdam til Moss innen 3,5 år. Dette inkluderer motorveikjøring, kryssing av fire landegrenser og terminaldrift ved fire havner.

– Kartverket har bidrag som er helt sentrale i prosjektet. Dette gjelder kartgrunnlag og samsvar med posisjonstjenester, sier Reidun Kittelsrud, fagdirektør for FoU og innovasjon i Kartverket.

Einride trailer i fart på en bilveg. Foto: Enride
FØRERLØST: Modi-prosjektet skal demonstrere automatisert tungtransport uten sikkerhetssjåfører på motorveikorridoren fra Rotterdam i Nederland til Moss i Norge, krysse fire landegrenser og demonstrere terminaldrift ved fire ulike havner. Foto: Einride

Prosjektet ledes av ITS Norway, som er bransjeorganisasjon for intelligente transportsystemer (ITS). De fem norske partnerne i tillegg til Kartverket er Statens vegvesen, Transportøkonomisk institutt (TØI), SINTEF, Viken fylkeskommune og Q-Free. På lista over 29 EU-partnere står blant andre Volvo, DAF, DFDS, Gøteborg havn, New Mobility Solutions Hamburg og Teknisk universitet i Eindhoven (NL).

Krever ekstrem nøyaktighet

Kartverket vil dra veksler på sin gode erfaring i å samarbeide med både offentlige og private partnere om innovasjon med utgangspunkt i stedsdata. Med ansatte som har sterk kompetanse innen internasjonal standardisering, er Kittelsrud trygg på at de beste forutsetninger er til stede:

– Dette er virkelig et spennende prosjekt med ambisiøse målsetninger: Innen 3,5 år skal vi vise at trailere kan kjøre førerløst på motorveien. Da er rask tilgang til detaljerte og oppdaterte data om vei og omgivelser helt avgjørende, understreker Kittelsrud.

Et annet av Kartverkets ansvarsområder er at all koordinatfesting må skje med høy nøyaktighet. Dette skal fungere på tvers av landegrensene, uten at man må skru på «svenskeknappen» for å skifte system ved Svinesund.

Banebrytende i Europa

EU-prosjektet Modi har et totalbudsjett på i underkant av 28 millioner euro (300 mill. NOK). Prosjektet involverer også industrielle partnere som Volvo og DAF, slik at man enes om felles grensesnitt for hvordan ting skal fungere.

– Det blir spennende å teste og praktisere state of the art-kunnskap der vi skal strekke oss mot vegtransport uten menneskelig styring, såkalt SAE nivå 4. Det er faktisk første gang dette testes i så stor skala i Europa, sier Kittelsrud.

Dette innebærer også en del juridiske grenseganger. Her har for eksempel Statens Vegvesen en nøkkelrolle ved å finne ut hvordan dette skal reguleres i Norge.

Bedre miljø, tryggere transport

Det forventes at sammenkoblet, samarbeidende og automatisert mobilitet (CCAM – Connected, Cooperative and Automated Mobility) vil gi positiv samfunnseffekt innen nullutslippstransport, samt sikrere og mer effektiv transport. Logistikksektoren er spesiell på grunn av knapphet på sjåfører, press for å redusere kostnader og større krav om høy utnyttelse sammenlignet med personbiler.

– Derfor forventer vi at automatiserte kjøretøy vil bidra til lønnsomme forretningsmodeller for logistikksektoren. Modi vil ta betydelige skritt mot å finne og senke barrierer som hindrer dette, sier FoU-direktør Ragnhild Wahl i en pressemelding fra prosjektkoordinator ITS Norway.

Samfunnsgevinst for alle

Sjøl om utviklinga av automatisert transport akselererer, er det fortsatt hindringer for fullskala introduksjon av slik transport. Dette omhandler teknologiens modenhet, men også reguleringer, harmoniseringer og sosial aksept. Utfordringene forsterkes når man krysser landegrenser.

– Kartverket har i årrekke vært med i prosjekt som har vært piloter i denne utviklinga, og vi har en historie i å være med i samarbeid med bransjen. Nå vil det settes ekstreme krav til effektiv datadeling i sanntid: Vi tar store steg i et innovasjonsløp med teknologiske løsninger som muliggjør anvendelse av kartdata og nøyaktig posisjon på flere samfunnsnyttige områder, sier Kittelsrud.

Kontaktinformasjon

Del
XPPT