Noreg digitalt i Vestland

Kartverket ved fylkeskartkontorene skal etablere ein felles arena i fylket for arbeidet med datagrunnlag som inngår i Noreg digitalt.

XPPT