Siste oppdatering

Forvaltning, drift og vedlikehold i Vestfold og Telemark

Fylkesgeodatautvalget Vestfold og Telemark skal sikre best mulig samlet utnyttelse av ressursene til kartlegging i de to fylkene. Målet er effektiv og samordnet forvaltning av datasett etablert gjennom Geovekst og Norge digitalt. For å gjennomføre dette har man inngått forvaltningsavtaler (FDV) i alle kommunene.

Status om FDV av Felles kartdatabase-data (FKB)

Økt bruk og lett tilgang til kartdata øker forventingene til gode og etterrettelige data. Dette igjen medfører at vi har behov for gode rutiner og metoder for å utføre vedlikehold og distribuering av dataene.

Det er utført veldig mye bra vedlikeholdsarbeid i de to fylkene, noe som gir brukerne et godt kunnskapsgrunnlag.

I 2023 vil det gjennomføres 2 forvaltningsrunder i Vestfold og Telemark. en på våren og en på høsten/ vinteren.

Rundene vil gjennomføres fortløpende fra april til juni for runde 1 og fra september til desember for runde 2. Det vil ikke varsles før oppstart, men det vil sendes ut tilbakemelding etter endt runde.

Fortløpende status FKB-dataene i Vestfold (geonorge.no)

Fortløpende status for FKB-dataene i Telemark (geonorge.no)

Arbeidsdeling

  • Statens vegvesen og fylkeskommunen legger dataene direkte i SFKB
  • E-verkene; Kartverket tar kontakt med hvert enkelt E-verk og avtaler leveranse
 • Kommunene utfører følgende
  • Kontinuerlig ajourføring av alle SFKB-baser
  • Kontinuerlig ajourføring av endringsbase for Elveg
 • Kartverket utfører følgende
  • Utfører konsistenssjekker Bygg/ Tiltak, AR5 og Matrikkel
  • Utfører konsistenssjekk på datasettene for samferdsel (Veg, Elveg, TraktorvegSti og Tur- og Friluftsbasen)
  • Endringer fra endringsbase for Elveg legges inn i NVDB
  • Tar inn data fra publikum gjennom løsningen «Rett-i-kartet»
  • Data oppdateres automatisk ved endring i SFKB (geonorge.no)

Relatert informasjon

For generell informasjon om rutiner for forvalting, drift og vedlikehold se Veiledningsmateriell om Geovekst (kartverket.no)

Del
XPPT