Siste oppdatering

Forvaltning, drift og vedlikehold i Vestfold og Telemark fylke

Fylkesgeodatautvalget for Vestfold og Telemark har en målsetting om effektiv og samordnet forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) av alle datasett etablert gjennom geovekst og Norge digitalt i fylket. For å gjennomføre dette har man inngått forvaltningsavtaler i alle kommuner.

Status om FDV av FKB-data

Økt bruk og lett tilgang til kartdata øker forventingene til gode og etterrettelige data. Dette igjen medfører at vi har behov for gode rutiner og metoder for å utføre vedlikehold og distribuering av dataene. Det er utført veldig mye bra vedlikeholdsarbeid i fylket, noe som gir brukerne et godt kunnskapsgrunnlag. Det sendes ikke eget varsel til alle parter ved oppstart av en FDV-runde for en kommune. Vi vil ta kontakt med aktuelle kommuner når det nærmer seg FDV-runden.

FDV-rundene avholdes i perioden april - desember.

Last ned oversikten over FDV-runder 2022.xlsx

FDV-runder for Vestfold og Telemark 2022
Region apr mai juni juli aug sep okt nov des
Horten X           X    
Holmestrand   X           X  
Tønsberg X           X    
Sandefjord X           X    
Larvik X           X    
Porsgrunn X           X    
Skien X           X    
Notodden     X           X
Færder     X           X
Siljan     X           X
Bamble   X           X  
Kragerø   X           X  
Drangedal     X           X
Nome     X           X
Midt-Telemark     X           X
Tinn     X           X
Hjartdal   X           X  
Seljord   X           X  
Kviteseid   X           X  
Nissedal   X           X  
Fyresdal   X           X  
Tokke X           X    
Vinje X           X    


Fortløpende status FKB-dataene i vårt fylke (geonorge.no

Arbeidsdeling

 • Statens vegvesen og fylkeskommunen legger dataene direkte i SFKB
 • E-verkene; Kartverket tar kontakt med hvert enkelt E-verk og avtaler leveranse
 • Kommunene som direkteoppdaterer i SFKB
  • Sender inn endringer på Vegnett i Kartverket
 • Kartverket utfører følgende
  • Oppdaterer SFKB med data fra kommuner som ikke oppdaterer direkte i SFKB
  • Utfører konsistenssjekker Bygg/ Tiltak, AR5 og Matrikkel
  • Utfører konsistenssjekk på samferdselsdatasettene (Veg, Vegnett, TraktorvegSti)
  • Tar inn data fra publikum gjennom løsningen «Rett-i-kartet»
  • Data oppdateres automatisk ved endring i SFKB (geonorge.no)

  Relatert informasjon

  For generell informasjon om rutiner for forvalting, drift og vedlikehold, henvises det til Geovekst veiledningsdokumentasjon.

  Til veiledningsmateriell om Geovekst (kartverket.no)

Del