Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Plan- og temadatautvalg for Trøndelag fylke

Arbeidsutvalget for plan- og temadata skal være en møteplass hvor partene i Norge digitalt presenterer og drøfter saker knyttet til produksjon, formidling og bruk av plan-og temadata.

Utvalget skal:

  • sikre deltagelse fra fylkesvise fagetater og kommuner
  • være bindeledd mellom partene og være kontaktledd mot kommunene i fylket
  • bidra til gjensidig erfaringsutveksling og samhandling
  • sikre plan- og temadata med høy kvalitet og god formidling av disse
  • bidra til kurs/ kompetanseheving innen fagområdet

Plan- og temadatautvalget skal ha minimum to årlige møter. Ett lunsj til lunsj-møte før sommeren, sammen med Fylkesgeodatautvalget. 1-2 møter i september/ oktober (video) der geodataplanen er hovedtema.

Geodataplan for Trøndelag

Medlemmer i Plan- og temadatautvalget for 2023
Representant for Navn Kommer fra
Kommunene Ytre Namdal Ingunn Lauritzen Lysø Nærøysund kommune
Kommunene Indre Namdal Andreas Gomo Leistad Lierne kommune
Kommunene Innherred Kristin Bjerke Denstadli Inderøy kommune
Kommunene i Værnesregionen - -
Kommunene Fosen Trude Iversen Hårstad Åfjord kommune
Kommunene Orkdalsregionen Hans-Victor Wexelsen Orkland kommune
Kommunene Trøndelag sør Ingunn Holøymoen Røros kommune
Trondheim Kommune Reidun Onsøien Trondheim kommune
Veg Turid Finstad Statens vegvesen
Statsforvalteren i Trøndelag Siril Hafstad Statsforvalteren i Trøndelag
Fylkeskommunen Frode Brataas Trøndelag fylkeskommune
Fylkeskommunen Marthe Mollan Sesseng Trøndelag fylkeskommune
Kartverket Lars Mardal Kartverket Trøndelag
Kartverket Synne Rudsar (leder) Kartverket Trøndelag
Kartverket Lars Ove Lehn Kartverket Trøndelag
Share
XPPT