Siste oppdatering

Kvalitetskontroll av arealplaner i Troms og Finnmark

Kartverket Troms og Finnmark tilbyr kontroll av den tekniske kvaliteten på digitale arealplaner.

Den tekniske kvaliteten på de digitale arealplanene kommunene får inn varierer sterkt. Kartverket Troms og Finnmark tilbyr derfor å utføre en enkel kvalitetskontroll kommunene får inn til første gangs behandling.

Kontrollen består blant annet i om planene lar seg tegne opp i FYSAK/ Sosivis. Med standard kommandofiler og kvalitetskontroll ved hjelp av programmet SOSI-kontroll.

Egen kontroll hos kommunen

Kommuner som har lyst til å gjøre kontrollen selv kan ta utgangspunkt i artikkelen Kontrollere arealplaner

Kartverket har mal for kontroll i form av Excel-ark som kan oversendes til kommunene på forespørsel.

Del
XPPT