Siste oppdatering

Vellykket dronedag på Hønefoss

Kollegaer fra Kartverket og representanter fra kommuner, fylkeskommuner, Statens vegvesen og andre deltok på fagdagen.

Deltakerne står og vinker og smiler opp til en drone (ikke synlig) som tar bildet

Første del av dagen var avsatt til demonstrasjon av droner. Her er gjengen i strålende sol, vinkende mens de blir avbildet av - ja, en drone (Foto: Romvesen AS).

Praktisk del - ute

Onsdag 31. august ble det arrangert dronefagdag i regi av droneforumet i Oslo og Viken. Droneforumet skal være en møteplass for dronebrukere som er med i Norge digitalt-samarbeidet. Dagen var todelt, og startet ute i strålende vær.

Der fikk deltakerne demonstrert ulike type droner fra firmaene Romvesen AS og Wingtra. Selve flyvningen ble utført over åkerjordet vest for hovedkontoret.

Wingtra viste frem fixed wing drone. Den dekker store avstander og benyttes til mange ulike type formål. Blant annet til kartlegging av skogsområder.

Romvesen AS viste flere type droner fra produsenten DJI. Disse kan benyttes i mange ulike typer oppdrag. For eksempel til beredskapsformål og kartlegging  i krisesituasjoner.

Teoretisk del i auditoriet

Fagdagen ble avsluttet i auditoriet. Der ble det vist eksempler på opptak fra dronene, produkter og tjenester fra Romvesen AS og Wingtra.

Blant annet en Eks. på tjeneste Romvesen AS tilbyr som gjør det mulig å drive droneoperasjon med Romvesen sin driftstillatelse.

Vi håper det blir anledning for flere slike fagdager. Det er en fin mulighet til å utveksle informasjon om droner.

Om Droneforum Oslo og Viken

Del
XPPT