Siste oppdatering

Droneforum Oslo, Østfold, Akershus og Buskerud

Droneforumet ble opprettet i februar 2022. Da ble det avholdt to møter og en dronefagdag. Ta kontakt med sekretariatet om du er interessert i å delta.

Om forumet

Droneforumet skal være en møteplass for ulike dronebrukere innen Norge digitalt-samarbeidet i fylkene. En samlingsplass for samarbeid, erfaringsutveksling og utvikling.

Mange bruksområder for droner

Det er mange ulike bruksområder for droner. Her nevner vi noen av dem:

  • inspeksjon av bruer
  • arkeologiske utgravinger
  • beregning av volum til kartlegging av skredområder
  • oppdatering av FKB, AR5 og høydemodell
Sekretariat for droneforum
Navn Representerer
Dagny Lysaker Lillestrøm kommune
Åsmund Yiu Hegnar Bærum kommune
Lars Eirik Madsen Nittedal kommune
Tore Magnus Follinglo Statens vegvesen
Bojan Milojkovic Akershus fylkeskommune
Karolina Banul Kartverket Oslo
Del
XPPT