Siste oppdatering

Fant 100 mil med «skjulte» vannveier

I løpet av sommerjobben på Kartverket Agder «avdekket» Emil Alnæs Hoven over 100 mil med supplerende bekker. Dette tilsvarer avstanden fra Kristiansand til Namsos!

Tetting av mangler i kartdata

- Sommeren 2023, og nå i januar og deler av februar har jeg jobbet med kvalitetsheving av Felles kartdatabase-Vann i Agder. Formålet er å sørge for et helhetlig nettverk av vannveier, gjennom tetting av hull i systemet, forteller Emil.

Dataene er samlet inn ved bruk av flybilder. Det kan gjøre det vanskelig å se deler av bekker. Dermed blir det mangler i kartdataene.

Vannveier brukes generelt for alle mulige veier vannet kan renne. Men dataene Kartverket samler inn nå er det som representerer bekker. Datasettet det hentes fra er generert ut fra høydedata. De data som faktisk er manglende bekker, hentes inn for å få bedre sammenheng i FKB-Vann.

- Arbeidet til Emil gjør vanndataene mye mer fullstendig. Vi får et mer oppdatert og riktig kart. Dette er viktig i analyser for eksempel i forbindelse med flom, sier Anne Marit Bjelland. Hun er ansvarlig for Forvaltning, drift og vedlikehold ved Kartverket Agder.

Tidkrevende arbeid

Ifølge Bjelland er dette arbeidet både tidkrevende og utfordrende å få tid til i tillegg til de ordinære arbeidsoppgavene. Samtidig er det nødvendig for å kunne få en bedre fullstendighet, sier hun. og fortsetter

- Det er veldig bra å ha en dyktig student som kan bidra med dette viktige arbeidet. Jeg håper flere får anledning til å samarbeide med studenter, både for å løse viktige oppgaver, men også for å gi dem et innblikk i Kartverkets spennende arbeid.

Sommerstudent-Emil-Alnæs-Hoven-16-9.png
KVALITETSHEVING: Emil godt i gang med sommerjobben. Foto: Amna Drace Biscevic, Kartverket Agder.

 

Relevant sommerjobb for masterstudiet

Emil Alnæs Hoven (23) studerer til master i Eiendom ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Han opplever at sommerjobben har gitt han verdifull innsikt i Kartverkets arbeidsområde og nedslagsfelt.

- Det har vært lærerikt å ha en sommerjobb som er relevant for masterstudiet ved NMBU. Dette er kunnskap og erfaringer som jeg tar meg med videre, både inn i studiet og i det videre arbeidslivet, avslutter han.

Del
XPPT