Siste oppdatering

Ajourføring av byggtema

Her finner du informasjonsmateriell, veiledere og lenker til hjelp ved kommunal ajourføring av bygningsinformasjon i Matrikkel, FKB-Tiltak og FKB-Bygning.

XPPT