Hopp til innhold

Forvaltning, drift og vedlikehold

Her finner du veiledninger, verktøy og forslag til rutiner for forvaltning, drift og vedlikehold av datasett som inngår i FDV-avtalen, herunder FKB og plan.

Menneskeskapte og naturlige endringer i terrenget gjør at kart må oppdateres. Detaljerte kartdata (FKB-data) blir vedlikeholdt gjennom avtaler om forvaltning drift og vedlikehold (FDV-avtaler).

Les mer

Informasjonsmateriell, veiledere og lenker til hjelp i arbeidet med ajourføring av FKB-Veg, FKB-Vegnett og FKB-TraktorvegSti.

Les mer

Veiledning for kommunalt ajourhold av bygningsinformasjon i matrikkel og FKB.

Les mer

Informasjon om to-dagers kurs i ajourføring av bygningsinformasjon

Les mer

Gå til Skog og landskaps nettside for informasjon, veiledning og hjelp til ajourhold av arealressurskartene (AR5).

Les mer

Arealplandata er et eget datasett som skal inngå i FDV-avtalene

Les mer

FKB produktspesifikasjoner og de andre produktspesifikasjonene for etablering av kart- og geodata.

Les mer

Teknisk informasjon om distribusjonen av FKB-data og FKB-produkter.

Les mer

Veiviseren

Kontakt oss

Telefon 08.00-15.45
08700
post@kartverket.no
 

Chat