Siste oppdatering

Reseksjonering

Å reseksjonere er å endre en allerede seksjonert eiendom.  Dette er aktuelt dersom sameierne i et eierseksjonssameie ønsker å endre fordelingen av areal eller gjøre andre bruksendringer i den seksjonerte eiendommen.

Hva er reseksjonering, og når er det nødvendig?

Å reseksjonere er når du formelt og juridisk omgjør en allerede seksjonert eiendom.

Dersom du ønsker å endre eiendommens areal og bruksområde må du reseksjonere.

Når man skal slå sammen to eller flere seksjonerte enheter eller hele eierseksjonssameier vil det være nødvendig å reseksjonere. Du må reseksjonere når dere skal bytte boder, parkeringsplasser eller hvis deler av fellesarealet skal være en tilhørende del til en av seksjonene.

Hvem kan hjelpe deg?

Søknad om reseksjonering sendes til kommunen, som sender melding til tinglysing sammen med nødvendige vedlegg. Kommunen har ansvar for at reseksjoneringen er i tråd med eierseksjonslovens bestemmelser, kommunens planverk og matrikkellovens regler.

En reseksjonering kan inneholde en eller flere endringer i et eierseksjonssameie. I de tilfellene det gjøres fysiske endringer i en eller flere seksjoner skal plantegningene som viser endringen sendes for tinglysing.

Hvis det gjøres endringer i tilleggsdel i grunnen skal det også vedlegges utskrift fra matrikkelkartet som viser at det er avholdt oppmålingsforretning.

Tinglysing

Ettersom det er mange ulike grunner for reseksjonering vil det også være forskjellige krav til hva som skal sendes av vedlegg, hvem som skal signere og om panthavers samtykke er nødvendig. I noen tilfeller vil en reseksjonering bestå av flere typer reseksjoneringsgrunner, som også vil kreve forskjellige signaturer og samtykker.

I rundskriv for tinglysing kapittel 12.2 problemstilling 2 finner du en liste over de vanligste tilfellene.

Dokumentavgift

Det skal betales dokumentavgift dersom reseksjoneringen medfører at en seksjon får en høyere sameiebrøk enn før reseksjoneringen. Hvis sameiebrøken ikke endres, skal man ikke betale dokumentavgift.

Grunnboken

En reseksjonering viser normalt ikke på grunnboksbladet til gårds- og bruksnummeret til eiendommen. Du må se nederst på grunnboksbladet til en av seksjonene som var en del av reseksjoneringen.

Du kan slå opp i grunnboken på Se Eiendom

 

Del
XPPT