Kartverket bidrar til næringsutvikling

Vi har oppdatert avtaleverket og håper nå Kartverkets grunndata er mer attraktive for næringslivet som ønsker å tilby egne tjenester til sluttbrukere.

Målsetningen er at grunndata fra Kartverket skal bidra til utvikling av nye bruksområder for GNSS, økt bruk av posisjonstjenester generelt og samtidig stimulere markedet til at nye brukergrupper får ta del i de mulighetene GNSS-teknologien gir.

Hvordan fungerer det

Satellittobservasjonsdata fra alle Kartverkets permanente geodetiske stasjoner (GNSS-stasjoner) blir samlet inn og videredistribuert i sanntid til eksterne tjenestetilbydere via kontrollsenteret på Hønefoss. Sanntidsdataene fra Kartverkets stasjoner kan deretter benyttes til å fremstille blant annet egne posisjonstjenester.

Dataene leveres på standardisert, mottakeruavhengig RTCM 3.1-format i datum EUREF89/ellipsoidiske høyder. Nødvendig tilleggsinformasjon om stasjonene (for eksempel omtrentlig posisjon, nøyaktige koordinater og type utstyr) fremgår av både NTRIP kildeliste og nedlastbar informasjon tilgjengeliggjort for aktuelle tjenestetilbydere etter avtale.

Grunndata tilbys via NTRIP, og distribusjonsløsningen er redundant på Kartverkets side. Oppkoblingsinformasjon, brukernavn og passord og nødvendig opplåsing av tjenesteleverandørs eksterne IP-adresse gjøres etter avtale med Kartverket.

Tjenestetilbydere av posisjonstjenester plikter ved avtaleinngåelse å gjøre seg kjent med og følge standarden ”Posisjonstjenester i sanntid”.

For mer informasjon om avtalen og bestilling av grunndata, ta kontakt med Kundesenteret på telefon 32 11 80 00 eller e-post post@kartverket.no