Siste oppdatering

CPOS dokumentasjon

Standarden ”Posisjonstjenester i sanntid” omhandler krav til GNSS-baserte sanntidstjenester.

Bakgrunnen for standarden er todelt:

  • For det første er det behov for å sette krav til GNSS-baserte sanntidstjenester. Dette er tjenester for brukere med behov for nøyaktig posisjonsbestemmelse, og antall brukere av slike tjenester har steget raskt de siste årene. Slike posisjonstjenester har i stor grad tatt over for tradisjonell RTK, hvor brukeren må håndtere sin egen referansestasjon. Å bruke en posisjonstjeneste istedenfor egen referansestasjon er arbeidsbesparende for brukeren, men brukeren har dermed også gitt fra seg noe av kontrollen over målingene sine.

  • For det andre ser en for seg en fremtid der tilbyderen av posisjonstjenester ikke samtidig er eier av alle nødvendige permanente referansestasjoner, en utvikling som trenger retningslinjer i form av en standard.

Standarden skal dermed gi brukerne mulighet for å vurdere kvaliteten på de forskjellige posisjonstjenestene, samt gi retningslinjer der tilbydere av posisjonstjenester ikke samtidig er eier av de permanente referansestasjonene.

Nedenfor finnes dokumentasjon som viser at Kartverket oppfyller kravene i standarden.

Del
XPPT