Farvannsbeskrivelsen Den norske los er et oppslagsverk og et viktig hjelpemiddel både før, under og etter seilasen. Den norske los gir informasjon ut over det kartet kan gi og beskriver norskekysten. Den digitale farvannsbeskrivelsen Den norske los presenterer data fra ulike dataeiere, som for eksempel norske havner, Kystverket, Meteorologisk institutt og Kartverket.

Den norske los er en informasjonskilde som inneholder blant annet kart, seilingsanvisninger for skipsleier, opplysninger om farvannet, havner, anløpssteder, ankerplasser, distanser med mer. Viktig informasjon om vær, vind og tidevannsstrømmer er også å finne.

Hvordan bør seilasen praktisk gjennomføres? Hvilke farer og forhold bør en være oppmerksom på? Hvor er nærmeste nødhavn? Dette er spørsmål Den norske los gir svar på.

Den norske los produseres av Kartverkets sjødivisjon. I versjon 1.0 vil det fortsatt være innhold fra pdf utgavene som vi ikke har fått georeferert. Dette arbeider vi med forløpende.

Gå til farvannsbeskrivelsen Den norske los

Den norske los, bind 1. Alminnelige opplysninger er foreløpig ikke en del av den digitale Den norske los, den vil bli lansert på et senere tidspunkt.

Den norske los, bind 7. Svalbard og Jan Mayen er foreløpig ikke en del av den digital Den norske los, den vil bli lansert på et senere tidspunkt.

Lovfestet publikasjon

For registreringspliktige skip er det lovfestet at publikasjonen skal være om bord. Men mindre fartøyer vil også ha stor nytte av publikasjonen, da de er tilrettelagt for å dekke fritidsflåtens spesielle behov for informasjon.

Sjøkart

Det vil forekomme ulikheter i kartgrunnlaget i sammenligning til sjøkart enc og papir. Sjekk derfor alltid enc eller papirkartet etter informasjonen du ikke finner i farvannsbeskrivelsen Den norske los.

Rettelser

Meldinger om rettelser til Den norske los kan sendes på e-post fra den digitale Den norske los eller til kundesenter@kartverket.no.

Last ned de historiske utgavene av Den norske los (pdf):

NB! Bøkene ble sist oppdatert mai 2018. Pdf utgavene av farvannsbeskrivelsene vil ikke bli ytterligere oppdatert.