Siste oppdatering

Ytelseskontroll

Ytelseskontrollen er utført i landsnettpunkter.

Det er målt 3 ganger i hvert punkt, med minimum 6 timers mellomrom og spredt over to dager. Målingene er deretter utjevnet, og den utjevnede verdien blir sammenlignet med den offisielle koordinaten til punktet.

Koordinatsystem: UTM (EUREF89) - SONE 32

Ytelseskontroll utført i 2014

Del
XPPT