Siste oppdatering

Sjøkart synliggjør klimaendringer på Svalbard

I Kongsfjorden, øst for Ny-Ålesund, er det nå mulig å seile trygt 6 km lengre innover fjorden grunnet ny kartlegging – og ikke minst på grunn av isavsmelting. Kronebreen har trukket seg tre kilometer tilbake, innover Kronebukta.

Nesten hver sommer seiler Kartverkets fartøy til Svalbard for å kartlegge hvite flekker – områder som ikke har vært sjømålt tidligere og hvor det mangler dybdedata. Klimaendringer på Svalbard er tydelig. Isbreene trekker seg tilbake og brearmer som har dekket lange fjorder forsvinner.

– Svalbard har opplevd en oppvarming på fire grader gjennom de siste 50 årene, sier forsker Matthew Simpson i Kartverket.

Dette var et av hovedfunnene i rapporten «Klima på Svalbard 2100» (pdf) hvor Kartverket bidro med data og analyser fra våre geodetiske observasjoner og vannstandsmålerne på Svalbard.

– Klimaendring på Svalbard og i arktiske områder har vært mye større enn det globale gjennomsnittet og breareal forventes å bli betydelig redusert innen 2100, legger Simpson til.

Utsnitt fra sjøkart nr. 522 på Svalbard visualiserer hvor mye Kronebreen har trukket seg tilbake. Kilde: Kartverket
SJØKART: Utsnitt fra sjøkart nr. 522 «Forlandsrevet – Femtebreen» viser tydelig hvordan Kronebreen har smeltet og trukket seg tilbake. Ny kartlegging og isavsmelting gjør at det nå er mulig å seile 6 km innover i Kongsfjorden.

Ny utgave av sjøkart

Sjømålingen foretatt i nordvestlige deler av Spitsbergen er nå ferdig redigert inn i navigasjonsproduktene, både ENC (elektroniske sjøkart) og papirkart nr. 522 «Forlandsrevet – Femtebreen». Ny dybdeinformasjon er redigert inn farvann i fjordene Forlandssundet, Krossfjorden og Kongsfjorden. 

Isavsmelting påvirker landhevingen

Tilbaketrekningen av isbreene på Svalbard er så stor at det påvirker landhevingen i området.

Kartverkets geodetiske observatorium i Ny-Ålesund bidrar til et internasjonalt nettverk for å realisere den globale referanserammen. For fullt ut å kunne utnytte dataene fra det observatoriet må vi kunne beskrive hvordan observatoriet flytter seg som resultat av endringer på isbreene, sier Halfdan Pascal Kierulf i geodesidivisjonen.

Dette er utgangspunkt for en studie av forskere i Kartverket, Uppsala og NASA nylig publisert i Geophysical Journal International.   

– Det er fremdeles store områder rundt Svalbard som ikke er dybdekartlagt med tilstrekkelig kvalitet. Smelting av isbreene er et urovekkende resultat av klimaendringene – og dramatisk for faunaen i Arktis. Det åpner imidlertid for ferdsel til sjøs i nye områder. Dette understreker behovet for fortsatt kartlegging av sjøområdene rundt Svalbard, sier direktør Birte Noer Borrevik i Kartverkets sjødivisjon.

Kontakt

Del
XPPT