Siste oppdatering

Åpnet FN-senter med norsk støtte

FN åpner nå et Centre of Excellence for å styrke arbeidet med den globale geodetiske referanserammen, som er grunnlaget for all bruk av geografisk informasjon og forskning på klima.

– Med etableringen av dette senteret er vi et steg nærmere i arbeidet med å begrense konsekvensene av klimaendringene, sa statssekretær Kjersti Bjørnstad i Kommunal- og distriktsdepartementet i sin hilsen under åpningsseremonien i Bonn i Tyskland onsdag 29. mars.

Representanter fra den tyske regjeringen var også til stede og statssekretær Juliane Seifert fra innenriksdepartementet klippet snoren og åpnet FN-senteret.

Én mann og tre kvinner smiler. Alle er kledd formelt.
NORSK DELEGASJON: Kartverkssjef Johnny Welle (f.v.), Laila Løvhøiden fra Kartverket, statssekretær Kjersti Bjørnstad fra Kommunal- og distriktsdepartemenetet og Anne Jørgensen fra Kartverket var alle til stede på åpningen av FN-senteret i Bonn. Foto: Guro Voss Gabrielsen

– Jeg ønsker det globale geodetiske Centre of Excellence lykke til på dette viktige oppdraget for planeten og alt liv på jorda. Senteret vil få en nøkkelrolle for å støtte utviklingen av den globale geodetiske referanserammen, sa statssekretær Bjørnstad.

Kartverkssjef Johnny Welle var også til stede sammen med Bjørnstad og avdelingsdirektør Guro Voss Gabrielsen fra Kommunal- og distriktsdepartementet.

– Jeg er glad for at regjeringen ser betydningen av dette, sier Johnny Welle. Han sier at dette er en viktig milepæl, og markerer begynnelsen på en ny æra for den globale geodesien og forpliktelsene fra FN-landene til å jobbe for å drifte og utvikle egen nasjonal geodetisk infrastruktur.

Kartverket bidrar

Kartverket bidrar aktivt inn i senteret med ressurser: Laila Løvhøiden som Norges representant i senterets internasjonale rådgivende komité, og Anne Jørgensen som strategisk kommunikasjonsrådgiver for senteret. Anne lånes ut til FN fra mai og for to år fremover.

– Kartverket har lang tradisjon i internasjonalt samarbeid, sier Welle.

Han forteller at Kartverkets historikk i arbeidet med å bidra til den globale geodetiske referanserammen startet på 90-tallet med etableringen av Kartverkets første jordobservatorium i Ny-Ålesund.

En gruppe på seks mennesker står bak et rødt silkebånd som nettopp har blitt klippet over.
OFFISIELL ÅPNING: FN-senteret for geodesi ble høytidelig åpnet den 29. mars. Fra venstre, bak det røde båndet: Rainer Lassig, UN Campus Liaison Office, det tyske utenriksdepartementet; Paul Becker, president i Bundesamt für Kartographie und Geodäsie; statssekretær Juliane Seifert i det tyske innenriksdepartementet; Stefan Schweinfest, direktør for FNs statistiske divisjon; statssekretær Kjersti Bjørnstad, Kommunal-og distrikstdepartementet; Melanie Grabowy, ordfører i Bonn.

Styrker referanseramme og Norges omdømme

– Vi har bidratt internasjonalt i FN-samarbeidet over lang tid. Nå forsterker vi denne tradisjonen ved å bidra til å bygge opp FNs globale geodesisenter. Ved å gi en kommunikasjonsrådgiver til senteret vil Norge bidra til å styrke den globale geodetiske referanseramme i tråd med generalforsamlingens resolusjon og styrke Norges omdømme internasjonalt, sier kartverkssjefen.

Kartverkets bidrag gir også muligheter til å påvirke senterets arbeid og prioriteringer i tråd med Norges interesser.

Politisk oppmerksomhet

Direktør Per Erik Opseth i Kartverkets geodesidivisjon mener åpningen av senteret vil bidra til at geodesi nå vil få den politiske oppmerksomheten som faget fortjener, etter mange år under den internasjonale politiske radaren.

– Jeg har opplevd gjennom mange år at det mangler den linken opp til det politiske nivået som hjelper oss å etablere langtidsstabil finansiering av driften av jordobservatoriet. Nå får en arena for å ivareta dette videre. Etablering av senteret er en kjempemilepæl og har stor betydning for de millioner av brukere som bruker satellitteknologi i verden i dag, sier Opseth.

Hva er geodesi?

Fakta FNs geodesisenter – UN Global Geodetic Centre of Excellence

Målsettingen for senteret er å støtte, med de ressursene det har, implementeringen av generalforsamlingsresolusjonen om den globale geodetiske referanserammen, og blant annet:

 • Bedre koordineringen av arbeidet med den globale geodetiske referanserammen.
 • Gjøre verdikjedene referanserammen er avhengig av mer redundante.
 • Øke gevinstrealiseringen av bistandsarbeidet på dette feltet
 • Styrke utdannings- og forskningsarbeidet referanserammen er avhengig av.
 • Øke deling av data.
 • Arbeide for at FNs medlemsland skal forplikte seg til å drifte og vedlikeholde sin nasjonale geodetiske infrastruktur.
 • Gjøre viktigheten av geodesi og referanserammen mer kjent.

Det er også trolig at etableringen av senteret vil kunne bidra til å øke sannsynligheten for at vi når bærekraftsmålene, samt at vi kan måle fremdriften i arbeidet med disse.

Organisering av senteret per nå:

 • Fire FN-ansatte (direktør og tre ansatte)
 • To personer utlånt fra det tyske kartverket Bundesamt für Kartographie und Geodäsie, BKG
 • Et halvt til ett årsverk fra det franske Institut Géographique National, IGN.
 • Strategisk kommunikasjonsrådgiver Anne Jørgensen fra Kartverket

Senteret har et styre (Steering Committee) og en internasjonalt rådgivende komité (International Advisory Committee, IAC).

Styret er satt sammen av eierne (FN og departementsnivå i Tyskland), mens den rådgivende komitéen er satt sammen av internasjonale spesialister som skal bistå senteret i den daglige driften.

Laila Løvhøiden fra Kartverket sitter i den rådgivende komitéen.

Senteret vil årlig rapportere sin virksomhet gjennom FNs underkomité for geodesi til UN-GGIM; FNs ekspertkomité for geografisk informasjon.

Kontakt

Del
XPPT