Siste oppdatering

Ny milepæl i Ny-Ålesund

Den nordre antenna ved Kartverkets nye jordobservatorium opererer nå i det internasjonale geodetiske observasjons- og forskningsnettverket etter lang og vellykket testing.

– Dette er en veldig viktig milepæl, sier stasjonsleder Susana Garcia Espada ved det geodetiske jordobservatoriet i Ny-Ålesund.

FNs generalforsamling har oppfordret verdens land til å styrke den geodetiske referanserammen for jorda. Jordobservatoriet er Norges viktigste bidrag, siden Kartverkets jordobservatorium måler jordas bevegelser og posisjon med flere geodetiske teknikker på samme sted. 

Dame på jordobservatoriet i Ny-Ålesund
STORE DATAMENGDER: Den nye antenna er en veldig viktig milepæl for stasjonsleder Susana Garcia Espada. Foto: Bjørn-Owe Holmberg

– Dette er starten på forbedringen av referanserammen. For første gang kan vi nå kjøre den nye teknikken som skal forbedre den globale geodetiske referanserammen, sier direktør Per Erik Opseth i Kartverkets geodesidivisjon.

Han forteller at referanserammen er en forutsetning for nøyaktig jordobservasjon. Dette danner grunnlaget for posisjonsbestemmelse (som GPS i mobiltelefonen), navigasjon og klimaovervåking.

Det nordligste i sitt slag

Jordobservatoriet er det nordligste observatoriet i sitt slag på 79 grader nord og inngår i et verdensomspennende observasjons- og forskningsnettverk innen geodesi. Nettverket har ni stasjoner med ny antenneteknologi, i land som Japan, Tyskland, USA, Sverige, Spania – og Norge.

– Med den nye teknologien kan vi samle inn ti ganger så mye data sammenlignet med den gamle antenna, sier Susana Garcia Espada.

Planen for de neste månedene er at den nordre antenna på det nye jordobservatoriet skal delta i nettverkets målinger til den er stabil og kan delta på permanent basis. Foreløpig opererer den som "tag along", altså at den følger observasjonene og samler data, men ikke er i full drift. 

Det geodetiske jordobservatoriet i Ny-Ålesund på Svalbard. Foto: Bjørn-Owe Holmberg
FLERE TEKNIKKER: De to tvilling-teleskopene ved Kartverkets jordobservatorium bruker ulike måleteknikker. Foto: Bjørn-Owe Holmberg.

Tvilling-teleskop

Kartverkets jordobservatorium ved Brandallaguna i Ny-Ålesund består av to antenner, der tvilling-teleskopene bruker litt ulik teknikk. Den nordre opererer med den nye teknologien som er raskere, mens den sørlige foreløpig bruker litt annen teknologi. Parallelt drifter Kartverket fremdeles den gamle antenna på Hamnerabben ved flyplassen. Slik blir gamle og nye data samkjørt.

– Resultatene av dette vil forbedre tidsseriene mellom den gamle antenna og den sørlige antenna på det nye observatoriet. Etter parallellkjøringene skal den gamle antenna demonteres og fjernes. Dette skjer etter sommeren 2023, sier Espada.

Fjerningen av den gamle 20 meters-antenna er også et miljøkrav fra Sysselmesterens i forbindelse med at byggingen av det nye observatoriet ble godkjent.

Del
XPPT