Siste oppdatering

Finske kart i «HVOR?»-appen

Kartappen «HVOR?» inkluderer nå data på finsk side av grensen. Dermed kan også de som bor i Troms og Finnmark bruke Kartverkets mobil-app til turplanlegging og navigasjon i grenseland. 

Kartverkets mobil.app "Hvor?" gir deg kart og posisjon rett på mobilen. Laster du ned kartene i appen på forhånd, har du tilgang til gode kartdata både vinter og sommer - også når du ikke har mobildekning.

Start turen med kartappen HVOR?

Tidligere har tilgangen til svenske kartdata et stykke over riksgrensen vært verdifull for turgåere og andre som ferdes i grensetraktene. Med de finske dataene på plass i appen, er bruksområdet blitt betydelig bedre for nordområdene.

For eksempel er det langs E8 i Skibotndalen på norsk side og videre mot Kilpisjavri på finsk side flere utgangspunkt for turer og ruter som går stedvis på norsk side og stedvis på finsk side av riksgrensen.

Kartutsnittet under viser dekningsområdet der de nye finske dataene er inkludert:

Oversiktskart som viser hvor finske kartdata er inkludert i mobilappen Hvor
KART I MOBILEN: Med Kartverkets mobil-app "Hvor?", får du nå også kart inn på finsk side av riksgrensen.

Klikk her for å se større kartutsnitt.

Alltid ferske data

Ved å følge med i HVOR?-appen er du alltid sikret å få med oppdateringer.

Du finner kartappen ved å søke i App Store og i Google Play. Last ned kartdata ved hjelp av menyene i appen.

Google Play   App Store

Populær og sikker app

Mobilappen er gratis, og det samme er mobilkartene som lagres på telefonen din. Dermed har du alltid kart som viser hvor du er – også når du er utenfor dekning i skogen og på fjellet.

Det gir deg viktig trygghet på tur. Ikke rart at mobilappen «Hvor?» er lastet ned over 100 000 ganger!

I denne artikkelen på Kartverket.no kan du lese om flere oppdateringer, blant annet sporing, deling og koordinatsøk.

Del
XPPT