Velkommen til Kartverkets nye nettside! Les mer om nye kartverket.no her.

Siste oppdatering

Hva er geodesi

Geodesi er grunnlaget for jordobservasjon. Geodesi er vitenskapen om jordens form, bevegelse, tyngdefelt og endringer i disse størrelsene.

Alt skjer et sted og alt har en posisjon. Med geodesi vet vi nøyaktig hvor det er, og det ned til millimeteren. Lær mer om geodesi i filmen "Hva er geodesi"?

Del