Siste oppdatering

Posisjonsbestemmelse med satellitt og 5G

Næringsliv og offentlig sektor samarbeider om mer nøyaktig posisjonsbestemmelse i forskningsprosjekt: Avgjørende for utviklingen av ny teknologi.

Nøyaktig posisjonsbestemmelse er en kjerneteknologi for mange nye tjenester og produkter som er i ferd med å realiseres. Med sterk vekst av digitalisering, nye sensorer, Internet of things (IoT), stordata og autonomi ser vi i dag en økende andel maskiner og tjenester som skal bevege seg eller navigere på jordoverflaten, i luften eller på vannet.

Samarbeidsprosjekt

HyPos (Nasjonal Hybrid Posisjonstjeneste for Fremtidens Digitale og Autonome Samfunn) er et prosjekt som skal gå over fire år, med prosjektledelse fra Kartverket og deltagelse fra Sintef, Ericsson og Telia.

Prosjektet er delvis finansiert av Norges Forskningsråd som har gitt en tildeling på sju millioner kroner. Forskningsrådet skriver i tildelingen at «prosjektet har disruptivt materiale og at det er et svært aktuelt felt/bruksområde. Det vil skape grunnlag for ny industri og nye tjenester som i dag ikke finnes, og skape tjenester som vi i dag ikke er kjenner til.»

– Nøyaktig posisjonsbestemmelse smelter her sammen med andre kjerneteknologier og vil akselerere fremveksten av alt fra droner, avanserte anleggsmaskiner, robotgressklippere, og ikke minst fremtidens autonome transport. Disse må alle vite nøyaktig hvor de er i sanntid. Partene i samarbeidet er svært glade for gjennomslaget hos Forskningsrådet som gir midler til å sette prosjektet i gang, forteller prosjektleder Morten Taraldsten Brunes i Kartverket.

HYPOS' VIRKEMÅTE: (i) GNSS med Kartverkets infrastruktur, (ii) mobilnett, (iii) hybrid posisjonstjeneste. Anvendelsesområder til høyre i figuren. Kilde: Kartverket

Høy innovasjonsgrad

Innovasjonsgraden i prosjektet er høy og flere nye tjenester vil bli levert. Blant annet vil mer nøyaktige signaler bli skalert til å kunne brukes av massemarkedet.

5G vil brukes som en supplerende kjerneteknologi for å oppnå tilstrekkelig nøyaktighet der GNSS (globalt satellitt navigasjonssystem) ikke yter godt nok. Bruk av 5G øker også redundansen til tjenesten.

Massemarkedsutstyr (f.eks. mobiltelefoner) vil trolig i nær fremtid kunne ta imot GNSS kringkastede korreksjoner og posisjonsbestemmelse fra 5G-nettet.

– En hybrid posisjonstjeneste krever offentlig-privat samarbeid mellom den offentlig eide GNSS og privat eid 5G-infrastruktur. Tjenesten vil kunne føre til verdiskapning for begge sektorer. En norsk offentlig-privat tjeneste vil redusere avhengigheter mot utenlandske aktører, og gi bedre kontroll og redusert sårbarhet over tjenester som benyttes i sikkerhetskritiske samfunnsfunksjoner. For eksempel nødetater, sier Morten Taraldsten Brunes i Kartverket.

Del
XPPT