Siste oppdatering

– Viktig bidrag fra Norge

En ny milepæl er nådd på Kartverkets og hele Norges geodetiske jordobservatorium i Ny-Ålesund på Svalbard. I april startet NASA installeringen av den nye satellittavstandsmåleren med laser, SLR.

Et slikt geodetisk laserinstrument på 79 grader nord vil gi en kraftig forbedring av satellittdata som brukes til å overvåke hav- og isendringer.

– Målingene fra satellittsystemene gir informasjon for beslutninger over hele verden. Blant de viktigste er målinger for endringer av havnivå, sa Karen St. Germain, direktør i NASAs divisjon for jordvitenskap.

Sammen med statsråd Bjørn Arild Gram og kartverkssjef Johnny Welle styrte hun den nye kuppelen på jordobservatoriets SLR-bygg under markeringen i Ny-Ålesund 6. april. Herfra skal laserstråler skytes opp mot satellitter ute i verdensrommet når instrumentet er i full drift om to år.

Nordligste observasjonspunkt

– Det her er det nordligste observasjonspunktet. Det er et viktig bidrag fra Norge som vi skal være stolte av, sa statsråd Bjørn Arild Gram, tidligere kommunal- og distriktsminister.

Til stede på markeringen i Ny-Ålesund sammen med Kartverket og NASA var politisk ledelse i Kommunal og distriktsdepartementet, ledelsen i Norsk Polarinstitutt, politisjefen hos Sysselmesteren på Svalbard og representanter fra FN, med ambassadør Peter Thomson i spissen.

Portrettfoto av Peter Thomson, FNs generalsekretærs spesialutsending for hav og FNs globale geodesiambassadør, i snøkledte omgivelser i Ny-Ålesund. Foto: Bjørn-Owe Holmberg
FN: – Den nye installasjonen for SLR er den nordligste, så den er viktig i den globale referanserammen. Beliggenheten nær Nordpolen gir oss mye større nøyaktighet, sier ambassadør Peter Thomson fra FN. Foto: Bjørn-Owe Holmberg

Ambassadør Peter Thomson fra Fiji er FNs generalsekretærs spesialutsending for hav og FNs globale geodesiambassadør. Det var han som fremmet resolusjonen om geodesi for FNs generalforsamling i 2015, en resolusjon som fikk bred støtte.

– Det er viktig at vi forstår sammenhengen mellom Arktis og resten av verden, men også at geodesi gir oss nøyaktige målinger av endringene, sa ambassadør Thomson.

Når Arktis smelter påvirker det jordens tyngdefelt og havet stiger mest rundt ekvator og på den sydlige halvkule, som ved de små stillehavsøyene. Dette gjør at klimapåvirkningen i Arktis er svært ødeleggende for ambassadør Thomsons hjemland i Stillehavet.

Det geodetiske jordobservatoriet i Ny-Ålesund på Svalbard. Foto: Bjørn-Owe Homberg
JORDOBSERVATORIET: Ytterst ved Brandallaguna i Ny-Ålesund ligger det geodetiske jordobservatoriet. Nå har observatoriet fått sin endelige skyline med den nye kuppelen på SLR-bygget midt mellom de to antennene. Foto: Bjørn-Owe Holmberg

Fakta Norges geodetiske jordobservatorium i Ny-Ålesund

Geodesi er vitenskapen som kartlegger bevegelser i jordoverflaten, jordas rotasjon og jordas nøyaktige plassering i verdensrommet.

Det geodetiske jordobservatoriet i Ny-Ålesund er det nordligste observatoriet i sitt slag og inngår i et verdensomspennende observasjons- og forskningsnettverk innen geodesi.

Er Norges viktigste bidrag til en bedre geodetisk referanseramme for jorda som FNs generalforsamling oppfordrer verdens land til å styrke.

Fra det nye observatoriet måler Kartverket jordas bevegelser og posisjon med flere geodetiske måleteknikker på samme sted.

Del
XPPT