Siste oppdatering

Luftfartshindre må kartfestes bedre før 1. juli

Har du en stolpe, et luftspenn eller noe som brannhelikopter og luftambulanse må vite om? Rett plassering i Nasjonalt register over luftfartshindre (NRL) ble innskjerpet 1. januar 2023. Innen 1. juli 2024 må alle eldre registreringer sjekkes av anleggseier.

Anleggseiere som har rapportert hindre til NRL før 1. januar 2023, skal innen 1. juli 2024 ha kontrollert og godkjent at disse hindrene tilfredsstiller de nye nøyaktighetskravene.

Tidligere var kravet at registreringen måtte være mer nøyaktig enn 20 meter i grunnriss (horisontalplanet). Det nye kravet er bedre nøyaktighet enn 5 meter i både grunnriss og høyde. Med andre ord kan koordinatene (nord, øst, og høyde) maksimalt avvike 5 meter fra hindrenes faktiske posisjon.

Kraftledninger krysser hverandre i skogsområde. Foto: Mostphotos
VIKTIG MERKING: Riktig plassering av master og luftspenn er viktig særlig for redningstjenestene. Ill.foto: Most Photos

Kravet står i §24 (9) i forskrift om rapportering, registrering og merking av luftfartshinder:

«Eier av hinder som tidligere har innrapportert et luftfartshinder, plikter i løpet av perioden 1. januar 2023 til 1. juli 2024 å sørge for at opplysningene er korrekte og i samsvar med nye krav til nøyaktighet.»

For å innfri kravet, må hindereiere sjekke at hinderet er plassert:

  • mer nøyaktig enn 5 meter i nord/øst-retning (grunnriss)
  • mer nøyaktig enn 5 meter vertikalt (høyde over havet)
  • mer nøyaktig enn 1 meter i vertikal avstand med tanke på hinderets høyde over terrenget eller vann (2 m for luftspenn).

Du finner mer nøyaktige beskrivelser i registreringsinstruksen for NRL på Geonorge.no.

Dersom hinderet ikke er godt nok registrert, må anleggseier korrigere og samtidig bekrefte at hinderet er rapportert i henhold til de nye kravene. For hinder som allerede er i henhold til de nye kravene, er det tilstrekkelig å verifisere.

Oversikt over luftfartshindre som må godkjennes

Ved å logge inn via Altinn i NRLs webklient, får du et varsel om hvor mange luftfartshindre din virksomhet må kontrollere og godkjenne. Trykk på varselbjella mellom ditt navn og logg ut-knappen øverst på nettsiden.

Dersom det er hindre som skal godkjennes, kan du følge lenken til virksomhetens hindre som viser hvilke hindre det gjelder.

Skjermdump av webklient for Nasjonalt register over luftfartshindre (NRL)
Figur 1: Eksempel fra NRL-webklienten på hindre som trenger å godkjennes innen 1. juli 2024.

Foreløpig må hindrene verifiseres med en standard endringsmelding. Vi jobber for å lage en enklere løsning for hindre som allerede er registrert med tilstrekkelig grad av nøyaktighet.

Du finner mer informasjon og lenke til registreringssidene på Kartverkets temasider for Nasjonalt register over luftfartshindre (NRL).

Del
XPPT