Siste oppdatering

5G og satellitter kan gi nødetater og kjøretøy mer presis posisjon

Skal fremtidens automatiserte og digitaliserte samfunn bli en realitet, trenger vi mer presise posisjoneringstjenester i sanntid. Forskningsprosjektet HyPos i regi av Kartverket, Ericsson, Sintef og Telia Norge, er blant de første i Europa til å teste hvordan 5G og GNSS-satellitter sammen kan løse utfordringen.

– Utfordringen i dag er at posisjoneringstjenestene ikke er nøyaktige og robuste nok. De er heller ikke skalerbare for bruk i massemarkedet. Med disse partnerne ønsker vi å ta et viktig skritt for å løse disse utfordringene, sier Reidun Kittelsrud, Kartverkets fagdirektør for forskning og utvikling.

Bil fra Kartverket med posisjonsantenne på taket
MER PRESIS: Kartverkets målebil brukes i HyPos-prosjektet til å samle inn GNSS-data for å analysere hvor bra fremtidens posisjoneringstjenester blir sammenlignet med de som er operative i dag. Instrumentriggen på taket har ulike navigasjonssensorer, blant annet GNSS-mottakere, IMU (treghetsnavigasjon) og LiDAR. (Foto: Kartverket)

Målet med HyPos-prosjektet (Nasjonal hybrid posisjonstjeneste for fremtidens digitale og autonome samfunn) er å utvikle en brukervennlig, pålitelig, nøyaktig og skalerbar tjeneste for posisjonsbestemmelse ved hjelp av 5G og satellitter som kan brukes av offentlige og private aktører.

Kartverkets FoU-direktør Reidun Kittelsrud
SIKRERE DATA: Kartverkets fagdirektør Reidun Kittelsrud sier at bedre posisjonstjenester kan bidra til å kvalitetssikre viktige stedsdata.

– Mer presis posisjonsbestemmelse, hvor vi går fra meter til centimeters presisjon med utstyr som massemarkedet kan få enklere tilgang til, vil akselerere fremveksten av alt fra smart bruk av droner og automatisert transport til samarbeid mellom innbyggere, offentlige og private om deling og kvalitetssikring av viktige stedsdata, sier Kittelsrud.

5G gjør posisjonering mer nøyaktig og tilgjengelig

Det nye 5G-nettet, som i disse dager bygges ut over hele Norge, vil spille en nøkkelrolle i posisjoneringstjenesten. Konkret vil 5G brukes som en supplerende teknologi for å oppnå tilstrekkelig nøyaktighet der satellitter ikke yter godt nok.

– Vi er svært stolte av å være en del av dette viktige prosjektet og bidra med vår 5G-kunnskap og vårt nye og raske mobilnett, sier Jon Christian Hillestad, leder for bedriftsmarkedet i Telia Norge.

– Telia er i front på 5G i Norge. Men for å ta ut det fulle potensialet i den nye mobilteknologien, er vi helt avhengige av å teste og utvikle nye løsninger sammen med andre, som HyPos, sier Hillestad.

Illustrasjon av GPS-/GNSS-satellitter og 5G-antenner
HYPOS' VIRKEMÅTE: i)* GNSS-satellitter med Kartverkets landbaserte infrastruktur + ii)* 5G-mobilnett = iii)* hybrid posisjoneringstjeneste. Anvendelsesområder angis til høyre i figuren.

Daniel Ode, fungerende leder for Nord- og Sentral-Europa i Ericsson, er enig.  

– 5G-teknologien er veldig godt egnet for posisjonsbestemmelse på grunn av nøyaktigheten, lav responstid, tilgjengeligheten og påliteligheten for innendørs- og utendørs bruk, samt muligheten til å koble sammen en rekke enheter. Ericsson vil sammen med Telia derfor lede arbeidet med å få på plass 5G-posisjonering i HyPos-prosjektet, sier Ode.

Brukerkartlegging i gang

I forskningsprosjektet er man nå godt i gang med å kartlegge hvilke behov mulige brukere av posisjoneringstjenestene har. I første omgang har man intervjuet offentlige og private aktører innen luftfart, deriblant luftambulansen, brann- og redningstjenesten, samt automatisert landbruk.

– Dette er aktører som har mye kunnskap om posisjonering, og som vil kunne ha nytte av tjenesten i sin hverdag. Dette gjelder for eksempel ved bortfall av GNSS-signaler under redningsoperasjoner. Da vil vi kunne redde liv raskere, sier seniorforsker Hanne Seter ved SINTEF.

SINTEF-forskeren trekker samtidig frem posisjoneringstjenestenes betydning for fremtidens transport.

– I fremtidens transport som blir stadig mer automatisert og digitalisert, vil kjøretøyene være avhengige av å vite nøyaktig hvor de er. Selv om kjøretøyene i dag er utstyrt med mange sensorer og avansert programvare, er man avhengig av gode og robuste posisjoneringstjenester for å kunne høste de store gevinstene fra teknologien. For eksempel vil robust posisjonering kunne varsle relevant trafikk om alvorlige hendelser og ulykker langs veien, sier hun.

Fakta Om HyPos

  • HyPos-prosjektet skal gå over fire år.
  • Prosjektledelse ligger hos Kartverket.
  • Ericsson, SINTEF og Telia deltar i prosjektet.
  • Prosjektet er delvis finansiert av Norges Forskningsråd, som har gitt en tildeling på sju millioner kroner.

Mer informasjon

Del
XPPT