Siste oppdatering

Nær en million digitale tinglysinger

I 2022 ble nær en million endringer i grunnboka gjort digitalt. Det er raskere for boligkjøper, mer effektivt for meglerne og bedre for miljøet.

66 prosent av alle tinglyste dokument hittil i år er sendt inn digitalt til Kartverket. Dette tilsvarer cirka 947 000 endringer i grunnboken som hovedsakelig er behandlet helautomatisk, en vekst på 6 prosent.

Illustrasjonsbilde av digitale eiendomstjenester
DIGITALT SAMARBEID: Kartverket samarbeider tett med eiendomsbransjen for å øke funksjonaliteten innen digital tinglysing. (Arkivfoto)

– En viktig grunn til økningen er at Kartverket stadig legger til rette for ny funksjonalitet. Dermed kan flere sakstyper tinglyses digitalt, sier Ida Haukedalen i Kartverket.

Forenkler boligkjøpsprosessen

Tinglysingene i grunnboken omfatter for eksempel arv og eiendomshandel. Dokumentene tinglyses digitalt på sekundet, i motsetning til papirprosessen som tar to dager pluss postgang. For boligkjøpere og -selgere er det også enklere, ved at de ikke trenger å møte på meglerkontoret.

– For å få flyt i prosessene samarbeider Kartverket tett med eiendomsbransjen og digitale tjenesteleverandører. Godt samarbeid gjør at vi er enige om prioriteringene, sier Haukedalen.

Kartverket har nemlig et mål om å nå 80 prosent digital innsending i løpet av et par år. For å oppnå dette, jobber Kartverket målrettet med funksjonalitet som markedet etterspør. Nå er fokuset på vedlegg og fullmakt, som er prioritert i samarbeidet Digital Samhandling ved Eiendomshandel.

Milliardgevinster

Boligkjøpet forenkles kraftig ved en smidig prosess for kjøper, selger, megler og bank. Dokument knyttet til en eiendomshandel sendes digitalt mellom aktørene ved signering, før det registreres digitalt hos Kartverket.

Som privatperson trenger du dermed ikke lenger møte opp fysisk hos bank og megler for å signere. Handelen og det finansielle oppgjøret skjer raskere, mens eiendomsmeglere, advokater og banker får prioritet basert på det tidspunktet dokumentene blir registrert digitalt.

Dokumentene kan tinglyses på sekundet i motsetning til papirprosessen, som er på to dager pluss postgang. Hos Kartverket merkes det tydelig ved at postmengden minker, noe som sparer miljøet. Det er estimert en samfunnsgevinst for prosjektet Digital Samhandling Ved Eiendomshandel på 18, 8 milliarder i et 10-årsperspektiv.

Fakta Elektronisk tinglysing

 • Elektronisk tinglysing ble innført 18. april 2018
 • Kartverket registrerer årlig 1,5 millioner tinglysinger i fast eiendom og borettslagsandeler. Det tilsvarer 16 mill. papirark.
 • Eiendomsmeglere og banker kobler seg på Kartverkets fagsystem via egenutviklede løsninger eller via løsninger i markedet.
 • Parallelt er det fortsatt mulig å tinglyse på papir.

Mer informasjon To løsninger

 • Kartverket tilbyr to løsninger for elektronisk tinglysing.
 • Eiendomstjenester er utviklet av Kartverket, og er beregnet for mindre aktører.
 • Storbrukere kan tegne avtale og sende inn via sine egne systemer eller via en systemintegrator.
 • Les mer på Kartverkets temasider om elektronisk tinglysing.

Temasider Tinglyse pant og rettigheter

 • En rettighet i fast eiendom kan tinglyses, og gjelder alt fra veirett og parkering til leierett, forkjøpsrett og borett.
 • Når du tar opp lån, er det vanlig å tinglyse et pantedokument som gir banken sikkerhet i eiendommen.
 • Kartverket forvalter grunnboka, der du kan tinglyse rettigheter og plikter som gjelder en eiendom. Les mer på Kartverkets temasider om tinglysing.
Del
XPPT