Siste oppdatering

Forenklet saksflyt for tilgang til eiendomsdata

Kartverket har gjort det enkelt og lagt til rette for en forenklet og mer brukervennlig reise. Tilgang til eiendomsdata er gratis, men søknadsbasert ut fra utleveringsforskriften. Hvilke data dere kan få tilgang til avhenger av hvem dere er og formålet med utleveringen.

Bakgrunnen for at eiendomsdata ble frigitt, var et ønske om å gi flere virksomheter, særlig mindre aktører i oppstartfasen, anledning til å bruke slike data for å utvikle nye produkter eller løsninger. Det kan utløse innovasjon og verdiskapning.

Søknadskjema og artikkel gjør det enklere, raskere å søke om tilgang til matrikkel og grunnbok, som  gjelder både enkelt utlevering og API tilgang.

Les mer om hvordan du søker om tilgang til eiendomsdata og hvor du finner åpne eiendomsdata

Del
XPPT