Siste oppdatering

Rydder vei for automatisert godstransport

Klar for fremtiden? EU-finansierte MODI skal teste førerløs trailertransport på E18 fra Svinesund til Moss innen 1. oktober 2026. Nå utvikler Kartverket og 33 andre organisasjonspartnere fra åtte land fremtidens logistikk.

MODI skal utforske fremtiden for automatisert og elektrisk transport av gods på vei. Målet er å utvikle standarder for automatiserte transportløsninger, optimalisere design av kjøretøy og demonstrere mulige forretningsmodeller.

Automatiserte Einride-lastebiler illustrert på Svinesund-brua. Foto: Einride
KOMMER SNART TIL EN MOTORVEI NÆR DEG: Lastebiler fra Einride illustrert på brua over Svinesund. Foto: Einride

Et av prosjektets viktigste resultater blir en rekke anbefalinger til hvordan godstransport på vei bør automatiseres. Prosjektet skal fremme innføringen av såkalt «tilkoblete, samarbeidende og automatiserte transportløsninger på SAE nivå 4» for logistikksektoren.

Prosjektet samler 34 organisasjoner fra åtte land i Europa. Målet er å utvikle fremtidens logistikksektor. Budsjettrammen er 28 millioner euro, finansiert av Horisont Europa.

Konkrete mål

Innen 1. april 2026 skal prosjektet gjennomføre fem demonstrasjoner av automatiserte transportløsninger. De fem demonstrasjonene setter søkelys på forskjellige aspekter ved automatiserte transportløsninger.

I Norge er målet å demonstrere kjøring på offentlig vei og motorvei: En førerløs lastebil fra Einride skal krysse grensen ved Svinesund, kjøre gjennom den norske tollstasjonen og videre på E18 på norsk side.

I tillegg skal grensesnittet mellom vei og sjø – landbasert og maritim ITS (Intelligente transportsystem) – utforskes ved Moss havn.

Setter viktige standarder innen kartdata

– Startskuddet for prosjektet gikk 1. oktober 2022. Det første halvåret er brukt til å undersøke hva brukere og interessenter forventer av fremtidens logistikksektor. Detaljer rundt demonstrasjoner, tillatelser og tekniske løsninger diskuteres i ulike konstellasjoner og med forskjellige innfallsvinkler, forklarer Trond Storrønning fra Kartverket.

Personer fra prosjektgruppe foran tollstasjon og trailer. Foto: Viken fylkeskommune
BEFARING: Deler av prosjektgruppen som er involvert i den norske demonstrasjonen. Her ved den norske tollstasjonen på Svinesund. Foto: Viken fylkeskommune

Kartverket er i MODI for å sette premissene for hvordan posisjonsteknologi og offentlige kartdata skal brukes i fremtidens automatiserte transportsystem. Norge har et godt etablert samarbeid om veidata mellom Kartverket, Statens vegvesen og fylkeskommunene, som er representert av Viken fylkeskommune i MODI-prosjektet.

– Automatiserte transportløsninger vil stille nye krav til dette samarbeidet. Som eneste offentlige kartmyndighet representert i MODI, må vi se etter løsninger som kan fungere i hele Europa, ikke bare i Norge, forteller Storrønning.

Mer informasjon om MODI finner du på MODI-prosjektets nettside eller ved å kontakte Trond Storrønning på epost.

Modi-logo med disclaimer
Del
XPPT