Siste oppdatering

Region- og årsmøter 2024 Trøndelag

Årsmøtene innen forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) ble avviklet på Orkanger og i Steinkjer henholdsvis 5. og 7. mars. Møtene samlet totalt litt over 80 deltakere.

I tillegg til ordinære årsmøtesaker ble et bredt utvalg av fagtema berørt.

Foredragene tok for seg problemstillinger knyttet til blant annet:

 • skråbildeerfaringer,
 • forebygging av skader p.g.a. flom og ekstremvær,
 • rapportering til nasjonalt register for luftfartshindre,
 • fellesløsninger i Norge digitalt,
 • erfaringer med FKB-ajourføring fra dronebilder og
 • kvalitetsforbedringer av matrikkelen

Regionale parter ble oppfordret til å delta på begge møtene.

Som vanlig fikk representantene fra nettselskapene en egen parallellsesjon etter lunsj.

Nytt av året er at vi som oppfølging til FDV-årsmøtene legger opp til regionale fagtreff med kommunene og egne fagmøter med nettselskapene og vegpartene i fylket.

Hensikten med dette er å legge til rette for møteplasser med tanke på å øke samarbeidet mellom Norge digitalt partene i fylket for å oppnå målsettingene i fylkesgeodataplanen.

Møteoversikt 2024
Kommuner Sted
Oppdal,
Rennebu,
Melhus,
Skaun,
Heim,
Hitra,
Frøya,
Orkland,
Rindal,
Midtre Gauldal,
Holtålen,
Røros,
Malvik,
Selbu,
Tydal,
Meråker,
Stjørdal,
Frosta og Trondheim
Egen sesjon for E-parten
Orkanger
Bårdshaug herregård
Inderøy,
Steinkjer,
Levanger,
Verdal,
Åfjord,
Ørland,
Indre Fosen,
Snåsa,
Lierne,
Røyrvik,
Namsskogan,
Grong,
Høylandet,
Overhalla,
Leka,
Namsos,
Nærøysund,
Flatanger og Osen
Steinkjer
Møterom Stiklestad
Statens hus

Hovedtemaene for begge dagene

Opplegg for dagen var en blanding av faglige innlegg, erfaringsdeling, gjennomgang av FDV-avtalen og årsmøte.

 • Geodataplan for Trøndelag - status og planer
 • Erfaringer med datafangst fra droner og skråbilder
 • Fellesløsninger og plandata i Norge digitalt
 • Krav til rapportering av luftfartshinder til Nasjonalt register for luftfartshindre (NRL)
 • Årsmøte for FDV-avtalen
 • Lunsj
 • Flom og ekstremvær - datagrunnlag/ bruk/ datafangst/ kvalitetsforbedring
 • Matrikkel – kvalitet og bruksområder
  • Nytt prosjekt for verdifastsetting av fritidsboliger
 • Dataflyt og rutiner- erfaringsdeling
 • Nytt fra Kartverket

På samlingen på Bårdshaug var det være egen sesjon etter lunsj for nettselskapene/ ledningsetatene

Gjennomføring av årsmøtene

På årsmøtedelen ble vedleggene til forvaltningsavtalen gjennomgått.

Nye vedlegg til FDV-avtalen ble sendt ut i forkant av årsmøtet.

Årsrapport og regnskap for 2023 fulgte med i samme sending.

Praktisk informasjon

Utgifter i forbindelse med møtene ble dekket via FDV-avtalene. Deltakere måte selv dekke egne reisekostnader. Lunsj var inkludert. Gratis parkering på begge lokasjoner.

Del
XPPT