Siste oppdatering

Fylkesgeodatautvalg for Trøndelag

Fylkesgeodatautvalget (FGU) er hovedutvalg for samordning og videreutvikling av Geovekst og Norge digitalt i fylket. Utvalget prioriterer hvilke oppgaver underutvalgene skal arbeide med. Alle representantene velges for to år om gangen.

Mandat

Fylkesgeodatautvalget (FGU) er et strategisk overordnet utvalg bestående av medlemmer med god kjennskap til Trøndelag.

Fylkesgeodatautvalgets hovedoppgaver

  • Fremme økt bruk av geodata i samfunnsprosesser som er av betydning for de involverte partene i Norge digitalt-samarbeidet i Trøndelag
  • Fungere som ambassadører i egne organisasjoner for å spre bevissthet om nytten av geodata
  • Legge til rette for at GIS-miljøet får tilgang til relevante arenaer og møteplasser
  • Behandle og godkjenne geodataplanen, og gjennom dette gi råd og anbefalinger til de deltakende partene

Fylkesgeodatautvalget skal ha minimum to årlige møter..

Medlemmer i fylkesgeodatautvalget 2024
Representant for Navn Kommer fra
Kommunene Mona Høiås Sæther Trondheim kommune
Kommunene Maja Bukten Malvik kommune
Kommunene - kommune
Statsforvalteren Trude Mathisen Statsforvalteren i Trøndelag (kommunal og justis)
Statsforvalteren Audhild Synnøve Slapgård Statsforvalteren i Trøndelag (landbruksavdelingen)
Fylkeskommunen Hilde Øfsti Trøndelag fylkeskommune (veg)
Fylkeskommunen Sigrid Tørriseng Angen Trøndelag fylkeskommune (plan, næring og kulturminner)
Statens vegvesen Ingunn Tove Arctander Jakola Statens vegvesen
Jernbanen Håvard Moe Bane NOR
Energiverk Stein Inge Solum Tensio TS AS
Norges vassdrags- og energidirektorat Terje Thuseth NVE
Kartverket Lars Mardal Kartverket Trøndelag
Kartverket Jon Endre Kirkholt (sekretær) Kartverket Trøndelag
Del
XPPT