Siste oppdatering

Arbeidsutvalg for basis geodata Troms og Finnmark

Fra 2024 vil arbeidsutvalg for basis geodata være felles for de to fylkene. Utvalget består av representanter fra kommunene og øvrige Geovekst-parter i fylkene. Utvalget skal i hovedsak arbeide med samordningen av basis geodata i fylkene.

BGU-TRF skal være et rådgivende utvalg for samordning av basis geodata i fylkene. Spesielt med henblikk på planlegging og prioritering av samarbeidsprosjekt.

Utvalget skal:

  • legge til rette for Geovekstprosjekt
  • foreslå prioritering av prosjekt
  • komme med innspill til årsmøtet for Geovekst
  • være bidragsyter til Geodataplanen
  • gjennomføre 1 - 2 møter i året, eller etter behov

Oppsummering, referat m.m. fra møter i utvalget finner du nederst.

Medlemmer i arbeidsutvalg for basis geodata Troms og Finnmark (BGU-TRF)
Representerer Navn Kommer fra
Statsforvalteren Tom Andreas Hætta (leder) Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Fylkeskommune Bength Eriksen Troms fylkeskommune
Fylkeskommune - Finnmark fylkeskommune
Statens vegvesen Jan Arild Øverli Statens vegvesen, Region nord
Kommunene Jan Are Mienna Alta kommune
Kommunene Ketil Kristensen Sør-Varanger kommune
Kommunene Frode Hoang Lyngen kommune
Kommunene Steinar Danielsen Bardu kommune
Kommunene Espen Larsen Tromsø kommune
Kommunene Jan Otto Øynes Kvæfjord kommune
Energiverkene (EBL) John Richards Varanger Kraft
Energiverkene (EBL) Bernard Bolsøy Arva AS
Norge digitalt-part (regionalt) Johannes Refstie Finnmarkseiendommen (FeFo)
ND-part (regionalt) Ingvill Richardsen Forsvarsbygg
ND-part (regionalt) Jostein B. Hernes Longyearbyen Lokalstyre
Kartverket Bodil B. Mietinen (matrikkel) Kartverket Troms og Finnmark
Kartverket Astrid Vetrhus Kartverket Troms og Finnmark
Kartverket Lena B. Johansen Kartverket Troms og Finnmark

Alle dokumenter er i pdf.

Del
XPPT