Norge digitalt Troms og Finnmark

Kartverket ved fylkeskartkontorene skal etablere en felles arena i fylkene for arbeidet med datagrunnlag som inngår i Norge digitalt.

XPPT