Siste oppdatering

Tilgjengeliggjøre DOK-tilleggsdata i Geonorge

Webinaret ble avholdt 5. mars 2024 i regi av Plan- og temadatautvalget i Oslo, Østfold, Akershus og Buskerud. Tema var hvordan registrere og tilgjengeliggjøre lokale temadata som DOK-tilleggsdata i Geonorge. Opptak fra webinaret er tilgjengelig.

Geonorge er landets nasjonale nettsted for kartdata og annen stedfestet informasjon.

Målet med webinaret er å senke terskelen for kommunene til å komme i gang med å registrere og velge lokale temadatasett som en del av sitt DOK. Dette sikrer kommunen et komplett kunnskapsgrunnlag som konsulenter, eksterne planleggere, innsigelsesmyndigheter og andre skal forholde seg til. Les mer om DOK i artikkelen under.

Målgruppe

Primært fagmiljøet Geodata / GIS, men vil også kunne være aktuelt for de som jobber med plan- og byggesaker.

Veileder

Veilederen viser steg for steg hvordan man registrerer og gjør lokale DOK-tillegsdata tilgjengelige og nedlastbare på Geonorge.

Registrering av DOK tilleggsdata i Geonorge.pdf, v/ Tom-Erik Bakkely Aasheim

Video-opptak

Opptaket varer i underkant av 15 minutter.

Opptak fra webinaret (vimeo)

Program

  • Hvorfor DOK tilleggsdata (15 min) v/ Tom J. Kristiansen, Kartverket Oslo
  • Demo i hvordan DOK tilleggsdata registreres i Geonorge med tips og triks (20 min) v/ Tom-Erik Bakkely Aasheim
  • Hvilke lokale datasett finnes i kommunene? (10 min)
  • Diskusjon / spørsmål

Nasjonale veiledere

Del
XPPT