Siste oppdatering

Forvaltning, drift og vedlikehold i Oslo og Viken fylker

Geodatautvalgene i Oslo og Viken fylker har som mål å sørge for at forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) av geodata gjennomføres på en faglig god og kostnadseffektiv måte. For å gjennomføre dette har man inngått forvaltningsavtaler med alle kommunene som er Geovekstpart.

Status om FDV av FKB-data

Økt bruk og lett tilgang til kartdata øker forventingene til gode og etterrettelige data. Dette igjen medfører at vi har behov for gode rutiner og metoder for å utføre vedlikehold og distribuering av dataene. Det er utført veldig mye bra vedlikeholdsarbeid i de tre fylkene, noe som gir brukerne et godt kunnskapsgrunnlag.

Det sendes ikke eget varsel til alle parter ved oppstart av en FDV-runde for en kommune. Vi vil ta kontakt med aktuelle kommuner når det nærmer seg FDV-runden. For generell informasjon om rutiner for forvaltning, drift og vedlikehold, henvises det til veiledningsmateriell for Geovekst.

Arbeidsdeling

Statens vegvesen sender inn data forløpende til Kartverket, eller legger dataene direkte i SFKB

E-verkene; Kartverket tar kontakt med hvert enkelt E-verk og avtaler leveranse

Kommunene som oppdaterer direkte i SFKB:

  • Sender inn endringer på Vegnett i Kartverket

Kommunene som ikke direkteoppdaterer i SFKB:

  • Sender inn endrede FKB-databaser til Kartverket for innlegging i SFKB
  • Sender inn endringer på Vegnett i Kartverket

Kartverket utfører følgende:

  • Oppdaterer SFKB med data fra kommuner som ikke oppdaterer direkte i SFKB
  • Utfører konsistenssjekker Bygg/ Tiltak, AR5 og Matrikkel
  • Utfører konsistenssjekk på dataene innen samferdsel (Veg, Vegnett, TraktorvegSti)
  • Tar inn data fra publikum gjennom løsningen «Rett-i-kartet»
  • Data oppdateres automatisk ved endring i SFKB (geonorge.no)
Del