Siste oppdatering

Forvaltning, drift og vedlikehold i Oslo og Viken

Geodatautvalgene i Oslo og Viken har en målsetning om effektiv og samordnet FDV av datasett. Det etableres gjennom geovekst og Norge digitalt i fylkene. For å gjennomføre dette er det inngått forvaltningsavtaler i alle kommuner.

Status om FDV av FKB-data

Økt bruk og lett tilgang til kartdata øker forventingene til gode og etterrettelige data. Dette igjen medfører at vi har behov for gode rutiner og metoder for å utføre vedlikehold og distribuering av dataene. Det er utført veldig mye bra vedlikeholdsarbeid, noe som gir brukerne et godt kunnskapsgrunnlag.

For generell informasjon om rutiner for forvaltning, drift og vedlikehold, henvises det til veiledningsmateriell for Geovekst.

Veiledningsmateriell for Geovekst (kartverket.no)

Arbeidsdeling

Statens vegvesen og Fylkeskommunen sender fortløpende data til Kartverket, eller direkte i sentral felles kartdatabase (SFKB).

Om SFKB (kartverket.no)

E-verkene; Kartverket tar kontakt med hvert enkelt E-verk og avtaler leveranse.

Alle kommuner i Viken unntatt Fredrikstad og Hvaler direkteoppdaterer sine FKB-datasett i SFKB.

Fredrikstad og Hvaler geosynkroniserer Bygning og Tiltak datasettene i SFKB.

For alle andre datasett gjelder følgende:

  • Sender inn endrede FKB-databaser til Kartverket for innlegging i SFKB
  • Sender inn endringer på Elveg til Kartverket

Oslo kommune geosynkroniserer FKB-datasett unntatt AR5, Elveg og TraktorvegSti inn til SFKB.

Om geosynkronisering (kartverket.no)

Kva gjør Kartverket?

Kartverket utfører følgende:

  • oppdaterer SFKB med data fra kommuner som ikke oppdaterer direkte i SFKB
  • utfører konsistenssjekk for Bygg/ Tiltak, AR5 og Matrikkel
  • utfører konsistenssjekk på data innen samferdsel (Veg, Elveg, TraktorvegSti)
  • tar inn data fra publikum gjennom løsningen «Rett-i-kartet»
  • data oppdateres automatisk ved endring i SFKB (geonorge.no)

Se informasjon og endringer fylkesvis og per kommune på Geonorge

Forvaltning FKB (geonorge.no)

Del