Regionmøter Nordland

Kartverket Nordland ønsker alle Norge digitalt-parter velkommen til årets regionmøter. Møtene avholdes på fem steder i perioden 9. - 25. april.

09:45 - 15:00
Se det enkelte regionmøtet for detaljer

Har du spørsmål angående møtene?

Ta kontakt med Kartverket Nordland

Arrangør

Kartverket Nordland

Vi gjennomfører fem fysiske møter spredt rundt i fylket slik at flest mulig får anledning til å delta.

Kartverket i Nordland oppfordrer til en tverrfaglig deltakelse fra kommunene innen oppmåling, geodata, landbruk, skogbruk, plan, byggesak, teknisk (vann og avløp, veg, ledning) og ledernivå.

Husk å informere alle aktuelle i din kommune om årsmøtet.

Formålet med regionmøtene er å fremme samarbeid og kompetanseutveksling innen geodatamiljøet i Nordland. Møtene vil ha fokus på å styrke kommunenes kompetanse og kapasitet til effektivt vedlikehold av geodata.

Vi informerer også om Kartverkets tilbud mht. veiledning og støtte innen faget. Hovedmål; å forbedre kvaliteten og tilgjengeligheten av geografisk informasjon i regionen.

Meld dere på!

Oversikt over regionmøter 2024
Dato Sted Status
9.4. Kartverket 4. etasje, Sjøgata 14, Bodø Avholdt
17.4. Vågan kommune, Storgata 29, Svolvær Avholdt
18.4. Lødingen kommune, Rådhusvegen 27, Lødingen Avholdt
24.4. Brønnøy kommune, Sivert Nielsens gate 24, Brønnøysund Avholdt
25.4. Alstahaug kommune, Strandgata 52, Sandnessjøen  

 

Program for regionsmøtene 2024, kl. 9:45-15:00

09:45 Kaffe og te

10:00 Velkommen v/ fylkeskartsjef, Yngve Evjenth

10:10 Fritidsboligprosjektet v/ Kartverket

10:25 Nasjonalt register over luftfartshinder (NRL) v/ Kartverket

10:40 – 11:00 Litt om mangt v/ Kartverket

  • Kartverkets flybildearkiv og historiske ortofoto
  • Dreneringslinjer
  • Plan- og temadata
  • Topografisk grunndatabase

11:00 – 11:45 Lunsj

11:45 Gruppearbeid v/ Kartverket

Tema: Matrikkel, FKB, Plan- og temadata og samarbeid

13:00 Pause

13:10 Oppsummering gruppearbeid v/ Kartverket

14:40 Spørreundersøkelse v/ Geir Martin Johansen

14:50 Oppsummering v/ fylkeskartsjef, Yngve Evjenth

Praktisk informasjon

Utgifter til mat og møtelokaler dekkes via felles Norge digitalt midler. Det serveres lunsj på alle møter.

Digitalt FDV-årsmøte

Husk også det digitale FDV-årsmøtet 3. april kl. 09:30-11:30

Del
XPPT