Siste oppdatering

Nordland digitalt sekretariat

Nordland digitalt sekretariat skal forberede saker for Nordland digitalt arbeidsutvalg.

Nordland fylkeskommune, Kartverket Nordland, Statsforvalteren i Nordland og kommunene i Nordland utgjør sekretariat for Nordland digitalt.

Kommunene er for tiden representert ved Rana kommune.

Medlemmer i Nordland digitalt sekretariat
Navn Arbeidsgiver
Yngve Evjenth (leder) Kartverket Nordland
Anders Holm Astad Nordland fylkeskommune
Marius Saunders Statsforvalteren i Nordland
Florian Kindl Rana kommune

 

Rollefordeling

Kartverket Nordland:

  • Leder sekretariatet. Ansvarlig for administrasjon av møter, herunder innkalling og referat. Ansvarlig for geodataplan for Nordland.

Nordland fylkeskommune:

  • Ansvarlig for kontakt med forskningsmiljøene. Samordning med fylkesplan og utviklingsprogram for Nordland (UPN).

Statsforvalteren i Nordland:

  • Ansvarlig for samordning av geodatavirksomheten.

Rana kommune:

  • Ivaretar kontakten med kommunesektoren.

Kartverket, statsforvalteren og fylkeskommunen utpeker selv sine representanter.

Del
XPPT