Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Nordland digitalt sekretariat

Nordland digitalt sekretariat skal forberede saker for Nordland digitalt arbeidsutvalg.

Nordland fylkeskommune, Kartverket Nordland, Statsforvalteren i Nordland og kommunene i Nordland utgjør sekretariat for Nordland digitalt.

Kommunene er for tiden representert ved Rana kommune.

Medlemmer i Nordland digitalt sekretariat
Navn Arbeidsgiver
Yngve Evjenth (leder) Kartverket Nordland
Anders Holm Astad Nordland fylkeskommune
Marius Saunders Statsforvalteren i Nordland
Florian Kindl Rana kommune

 

Rollefordeling

Kartverket Nordland:

  • Leder sekretariatet. Ansvarlig for administrasjon av møter, herunder innkalling og referat. Ansvarlig for geodataplan for Nordland.

Nordland fylkeskommune:

  • Ansvarlig for kontakt med forskningsmiljøene. Samordning med fylkesplan og utviklingsprogram for Nordland (UPN).

Statsforvalteren i Nordland:

  • Ansvarlig for samordning av geodatavirksomheten.

Rana kommune:

  • Ivaretar kontakten med kommunesektoren.

Kartverket, statsforvalteren og fylkeskommunen utpeker selv sine representanter.

Share
XPPT