Siste oppdatering

GIS-samarbeid i Innlandet fylke

I Innlandet fylke er det satset mye på å få etablert interkommunale GIS-samarbeid. Det samarbeides også på fylkesnivå mellom Statsforvalteren Innlandet, Innlandet fylkeskommune og Statens vegvesen Region Øst.

GIS-samarbeid på fylkesnivå

Dette er et samarbeid mellom Statsforvalteren Innlandet, Innlandet fylkeskommune og Statens vegvesen Region Øst.

Innlands-GIS- kartløsning

GIS-samarbeid på interkommunalt nivå - Innlandet

Navn på samarbeid Kommuner/ Områder Innsynsløsning
Elverum-Solør Elverum, Våler, Åsnes Kart på nett
Hedmarken Hamar, Ringsaker, Stange, Løten Kart på nett
Nord-Østerdal Alvdal, Folldal, Rendalen, Tolga, Tynset Kart på nett
Sør-Hedmark Eidskog, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Grue Kart på nett
SÅTE1 Stor-Elvdal, Åmot, Trysil, Engerdal Kart på nett
Gjøvik-regionen Gjøvik, Nordre Land, Søndre Land, Østre Toten, Vestre Toten, Jevnaker Kart på nett
Hadeland Gran, Lunner Kart på nett
Lillehammer-regionen Gausdal, Øyer, Lillehammer Kart på nett
Midt-Gudbrandsdal Nord-Fron, Sør-Fron, Ringebu Kart på nett
Nord-Gudbrandsdal Vågå, Skjåk, Sel, Lom, Lesja, Dovre Kart på nett
Valdres Etnedal, Sør-Aurdal, Nord-Aurdal, Vang, Vestre Slidre, Øystre Slidre Kart på nett

1SÅTE; GIS-samarbeid mellom Stor-Elvdal, Åmot, Trysil og Engerdal kommuner

Relatert informasjon

Geodatastrategi for Innlandet 2020 - 2025

Del