Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

GIS-samarbeid i Innlandet fylke

Det er satset mye på å få etablert interkommunale GIS-samarbeid i fylket. Det samarbeides også på fylkesnivå.

GIS-samarbeid på fylkesnivå er et samarbeid mellom Statsforvalteren Innlandet, Innlandet fylkeskommune og Statens vegvesen Region Øst.

Innlands-GIS- kartløsning

GIS-samarbeid på interkommunalt nivå - Innlandet
Navn på samarbeid Kommuner / Områder Innsynsløsning
Nord-Østerdal Alvdal, Folldal, Rendalen, Tolga, Tynset Kart på nett
Hedmarken kart Elverum, Våler, Åsnes, Grue, Kongsvinger, Eidskog, Sør-Odal, Nord-Odal, Stange, Løten, Hamar, Ringsaker Kart på nett
SÅTE Stor-Elvdal, Åmot, Trysil, Engerdal Kart på nett
Gjøvik-regionen Gjøvik, Nordre Land, Søndre Land, Østre Toten, Vestre Toten, Jevnaker Kart på nett
Hadeland Gran, Lunner Kart på nett
Lillehammer-regionen Gausdal, Øyer, Lillehammer Kart på nett
Midt-Gudbrandsdal Nord-Fron, Sør-Fron, Ringebu Kart på nett
Nord-Gudbrandsdal Vågå, Skjåk, Sel, Lom, Lesja, Dovre Kart på nett
Valdres Etnedal, Sør-Aurdal, Nord-Aurdal, Vang, Vestre Slidre, Øystre Slidre Kart på nett

 

Relatert informasjon

Geodatastrategi for Innlandet 2020 - 2025

Har du spørsmål angående GIS-samarbeidet i fylket?

Da kan du sende e-post til Kartverket Innlandet ved

hakon.dasnes@kartverket.no

Share
XPPT