Nasjonalt register over luftfartshindre (NRL) – fagseminar

Hvilke krav og ansvar gjelder når luftfartshindre rapporteres til NRL? Hvordan skal du rapportere inn ditt anlegg eller mast? Kartverket og Luftfartstilsynet inviterer til fagseminar tirsdag 16. april.

09:00 - 15:30

Strømmes direkte i tillegg.

Deltakeravgift

Fysisk deltakelse:

 • kr. 1000,– pr. person, lunsj er inkludert
 • Maks antall deltakere: 150

Egen påmelding for digital deltakelse

Digital deltakelse er gratis.

Påmelding til strømmet fagseminar.

Presse: Ta direkte kontakt med kommunikasjonsavdelinga for påmelding og rabatt: info@kartverket.no

Spørsmål fra deltakere

Spørsmål til fagseminaret sendes til nrl@kartverket.no innen 10. april. Merk e-post med «Spørsmål NRL fagseminar.»

Deltakerne på seminaret vil få kjennskap til hvilke egne anlegg som må rapporteres til NRL og hvordan data må tilrettelegges og rapporteres. 
 
Fagfolk fra Luftfartstilsynet og Kartverket deltar, og det blir mulighet til å stille dem spørsmål direkte. 

Påmelding

Påmeldingen til fysisk seminar på Gardermoen er bindende etter påmeldingfristen 20. mars. Påmeldingsavgiften refunderes ikke etter at fristen er utløpt. Avgiften inkluderer lunsj, men ikke reise.

I påmeldingsskjema velger du hvilken parallellsesjon du ønsker å delta på.

Strømmes direkte

Det er mulig å følge seminaret digitalt.

Hva strømmes direkte:

 • Alle fellessesjoner
 • Sesjon B, veg- og kommunesektoren

Sesjon A og C blir ikke strømmet.

Påmeldte til digital direktesending vil få bekreftelse på e-post.

Program

Felles sesjon

09.00 – 09.10 Velkommen ved Kartverket og Luftfartstilsynet 

09.10 – 09.40 Nye og utvidede krav til merking av luftfartshinder ved Luftfartstilsynet

09.40 – 10.00 Hva er definert som et luftfartshinder? ved Luftfartstilsynet  

 • Hvor og når skal luftfartshinder rapporteres?
 • Hvor nøyaktig må registeringene være?
 • Hvem er ansvarlig for at det som rapporteres inn er gjennomført iht. kravene?

10.00 – 10.30 Hvilke behov og hvordan brukes kartdata i Politiets helikoptertjeneste? ved Politiet  

 • Når et luftfartshinder kan skille mellom liv og død 

10.30 – 10.45 Pause 

10.45 – 11.15 Hva trengs av data for å sikre trygg og sikker luftfart? ved Kartverket 

 • Opplysninger som må rapporteres til NRL
 • Rapporteringsmetoder og muligheter
 • Tilgangskontroll
 • Tidligere rapporterte luftfartshindre – hva med disse?

11.15 – 11.30 Erfaringer fra maskin-til-maskin forprosjektet ved Kartverket og Elbits 

11.30 – 12.30 Lunsj

Parallelle sesjoner

12.30 – 14.30 Parallelle sesjoner for ekom-/energisektoren, vegsektoren og andre anleggseiere. 

Sesjon A: Ekom- og energisektoren (direktestrømmes ikke) 

Sesjon med hovedvekt på luftspenn og mast knyttet til signalførende og strømførende anlegg. 

Temaer som vil bli gått gjennom: 

 • ID-håndtering – nye hinder og oppdatering av eksisterende hinder 
 • Maskin-til-maskin integrasjon
 • «Vask» av eksisterende luftspenn i NRL
 • Å rapportere inn høydeinformasjon og oppdeling av luftspenn
 • Assosiasjoner mast – luftspenn

Sesjon B: Veg- og kommunesektoren (strømmes) 

Sesjon med hovedvekt på luftfartshinder langs vei og bane slik som belysningsanlegg, bruer o.l. 

Temaer som vil bli gått gjennom: 

 • Hva skal jeg rapportere – kan jeg rapportere på vegne av andre eller få andre til å rapportere på vegne av meg?
 • Fellesføring – gatebelysning i nettselskapets master
 • Maskin-til-maskin integrasjon
 • Å registrere høyde og vertikal avstand på bru
 • Bruk av FKB-data som kilde for å rapportere til NRL, tips og triks

Sesjon C: Øvrige eiere av luftfartshinder (direktestrømmes ikke)  

Sesjon med hovedvekt på frittstående hinder slik som bygninger, kraner, telemaster, vindturbiner o.l.

Temaer som vil bli gått gjennom:

 • Midlertidig luftfartshinder, krav om å rapportere
 • Merking og lyssetting
 • Ansvar for å rapportere til NRL
 • Melding av statusendringer, f.eks. eksisterende – fjernet
 • Tips og triks om å rapportere til NRL via NRLs webkartklient 

14.30 – 14.45 Pause 

Felles sesjon

14.45 – 15.20 Spørsmål fra deltakerne 

 • Kartverket og Luftfartstilsynet svarer i plenum på spørsmål fra deltakerne. Spørsmål kan sendes inn på forhånd til nrl@kartverket.no, innen 10. april. Merk e-posten med «spørsmål NRL fagseminar». 

Det vil også bli mulig å stille spørsmål direkte fra salen.

15.20 – 15.30 Oppsummering

Det kan komme endringer i programmet.

Kontakt

Del