Fagdag - Fra kvasarer til Framsenteret

Referanserammer har en sentral rolle i det moderne samfunnnet selv om vi ikke legger merke til det i det daglige. Hvordan kan vi oppnå millimeter-presisjon i en verden der alt er i bevegelse?

09:00 - 15:00
Framsenteret, Tromsø (møterom Kompasset)

Har du spørsmål?

Kontakt Ove Christian Dahl Omang: ove.omang@kartverket.no

Referanserammer muliggjør en nøyaktig posisjon for alle – du har det i mobilen og den profesjonelle entreprenøren har det i gravemaskinen. Referanserammer er viktig innenfor alt fra eiendomsgrenser til studier av klima og havnivå.

På denne fagdagen gir Kartverket en innføring i referanserammer og samspillet mellom romfysikk, jordskorpebevegelser og klimaendringer.

Agenda:

 

09.00-10.10

 1. Fra kvasarer til referanserammer ved Halfdan Pascal Kierulf og Ove Christian Dahl Omang, Kartverket
  • Innføring i referanserammer; hva er det, hvordan lages de og hva brukes de til
 2. Regionale referanserammer på fastland og Svalbard ved Per Christian Bratheim, Kartverket
  • Hva er en regional referanseramme, hva brukes de til og hvordan distribueres de
 3. Vertikale referanserammer ved Ove Christian Dahl Omang og Per Christian Bratheim, Kartverket
  • Hva er høyde over havet

10.10-10.30 Kaffe og te

 

10.30-11.30

 1. Global referanseramme og klimaendringer på Svalbard ved Halfdan Pascal Kierulf, Kartverket
  • Samspillet mellom klima på Svalbard og globale referanserammer. Hva er vår rolle i SIOS-DT?
 2. Hva brukes referanserammer til?
  • Bremåleringer ved Geir Moholdt, Norsk Polarinstitutt
  • Topografisk kartlegging av Svalbard ved Anne Urseth, Norsk Polarinstitutt
  • Droner og posisjonering ved Stian Andre Solbø, Norwegian Research Centre

11.30-12.30 Lunsj (reservert plass i kantina i 2. etg.)

 

12.30-13.30

 1. Havnivåendringer langs Norskekysten og Svalbard ved Matthew Simpson, Kartverket
  • Hvor mye stiger havnivået frem til 2150?
 2. Separasjonsmodeller og havbunnskartlegging ved Torbjørn Taskjelle, Kartverket
  • Hvordan knytte høyder på land med høyder (dybder) til sjøs. Land og vann - hand i hand!

13.30-14.00 Kaffe og te

 

14.00-14.45

 1. Jordobservatoriet i Ny-Ålesund ved Gro Grinde, Kartverket
  • Kartverkets jordobservatorium i Ny-Ålesund er snart ferdig bygget. Status, instrumenter og hvorfor trenger vi radiostillhet?
 2. Kartverkets FoU-prosjekter ved Astrid Marie Flattum Muggerud, Kartverket
  • Hva gjør MODI FoU-prosjektet med referanserammer, og visste du at CPOS er gratis til forskningsformål?

14.45-15.00 Oppsummering

Del
XPPT